Už třetím rokem spravuje unikátní památku ve městě pod Černou věží – katakomby – občanské sdružení Klatovské katakomby. S jedním ze členů sdružení, Václavem Chroustem, jsme se ohlédli za nejvýznamnějšími aktivitami a poodkryli plány do budoucna. Sdružení nemá na starost pouze zmíněnou historickou památku, ale prezentaci katakomb, města a období baroka.

Kromě nutných oprav v katakombách jsme podepsáni pod celou řadou zajímavých projektů. Jedním z nejvýznamnějších je projekt pod názvem Barokní jezuitské Klatovy, který už se letos bude konat potřetí. Obsahem prvního ročníku byla historická konference, na kterou jsme pozvali přední české historiky zabývající se obdobím baroka. Z této konference byl později vydán sborník. Součástí Barokních jezuitských Klatov je vždy i requiem, které tradičně slouží provinciál českých jezuitů P. František Hylmar a hudebně doprovází Kolegium pro duchovní hudbu. Volíme vždy některé ze slavných barokních requiem.

O čem byl druhý ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy?
Chtěli jsme se zamyslet nad tím, co si lidé v době baroka mysleli. Proto jsme pozvali profesory Halíka a Sokola, pátera Hylmara. Tento ročník se setkal s obrovským zájmem publika, protože společenský sál městské knihovny byl zaplněn do posledního místečka.

Spolupracujete s jezuitským řádem, což možná může ve veřejnosti vyvolat asociace spojené s jezuity, jak je ve svých dílech líčí například Alois Jirásek.
Tato spolupráce je velmi užitečná. Musím říct, že členové jezuitského řádu, jak jsem jich pár měl možnost osobně poznat, jsou lidé velmi vzdělaní. Jedním z nich je mladý jezuita Miroslav Herold. Rád vzpomínám na to, jak prováděl skupinu více než dvou set lidí klatovským jezuitským kostelem a všichni, mladí i dříve narození, vydrželi s napětím a zájmem poslouchat jeho nádherný a poutavý výklad přes hodinu. Stejnou prohlídku chceme zorganizovat i letos na podzim.

Vraťme se ale ke katakombám. Jakým způsobem je památka financována?
Po domluvě s městem a církví bylo rozhodnuto, že veškeré příjmy z provozu katakomb půjdou znovu do rozpočtu sdružení.

Katakomby jsou historickou památkou, kterou je třeba za nemalé peníze neustále udržovat. Jakými opravami za poslední roky prošly?
V první řadě se musíme starat o ostatky lidí, kteří jsou v katakombách pohřbeni. To představuje drobnou konzervaci, která se provádí dvakrát do roka. V zimním období, kdy jsou katakomby pro veřejnost zavřené, musí být rakve pootevřené, aby mohly ventilovat. Jednou za pět let je pak nutná větší rekonzervace. Tu jsme naposledy prováděli v roce 2006.

Jaké jsou plány sdružení do budoucna?
Rádi bychom připravili novou expozici, jejíž by katakomby byly součástí. Ostatní prostory by byly využité mimo jiné i k prezentaci středoškolského školství v podání jezuitů. Právě na téma nové expozice klatovských katakomb bychom chtěli hovořit při třetím ročníku Barokních jezuitských Klatov chystaném na duben.