Seriál U vás na návštěvě pokračuje dnes po vánoční přestávce v obci Myslovice, kde jsme si povídali se starostkou Věrou Dvořákovou.

V Myslovicích jste ve funkci starostky první volební období. Co se vám již podařilo realizovat?

Ano, ve funkci starostky obce Myslovice jsem první volební období, a to od října 2010, kdy byly volby. Do funkce jsem šla s několika plány a představami. Vadilo mi, že obyvatelé naší obce nejdou dohromady, že se tu nedělají akce, na kterých se může sejít celá obec. Máme v obci i hodně dětí, které si nemají kde hrát. A na tom jsem chtěla společně se zastupiteli pracovat. Proto jsme zřídili i kulturní komisi, která připravuje různé akce, z nichž mohu připomenout dětské táboráky, dětský den, pouťovou výstavu fotografií a další. Vyráběl se dokonce betlém z PVC lahví, do kterého se zapojily děti i maminky, dělali jsme rozsvícení vánočního stromu a další akce. Velký zájem je třeba o cvičení žen, různé adventní a velikonoční rukodělné dílny a podobně. V letošním roce budeme v těchto akcích i nadále pokračovat. Zapomínat však nechceme ani na naše seniory, pro které chystáme společné setkání s programem a podobně.

A co se podařilo po stránce investiční?

Nezahálíme ani v investičních akcích. Jsme ale malá obec se 119 obyvateli, a tak postupně děláme to, na co máme, a nebo na co se nám podařilo sehnat nějaké dotace. Povedlo se nám opravit například kapli na návsi. Ta dostala nové vnitřní a vnější omítky, natřela se nově fasáda, opraven byl celý štít, a to vše za podpory dispozičního fondu v rámci Mikroregionu Plánicko.

Jaké jsou vaše plány pro rok 2012?

Pro rok 2012 máme rozdělány další projekty, na které sháníme peníze přes různé dotace, a to například výstavbu chodníků. Dále připravujeme projekt na výstavbu dětského hřiště, vyměnit potřebuje autobusová čekárna, která dosluhuje, a upravit musíme i veřejné prostranství v naší obci.

Můžete být konkrétnější ve vašich plánech?

Největším problémem u nás je to, že obcí vede hlavní silnice s poměrně silným provozem a právě po této silnici musí chodit naši obyvatelé i děti, což je hodně nebezpečné. Řidiči tu totiž zároveň často nedodržují předepsanou rychlost. Chceme tedy postavit chodník, který bude zasahovat až do katastru obce Bolešiny, se kterou se na jeho výstavbě budeme společně podílet.

Zlepšit chceme i vzhled obce. Na prostranství před obecním úřadem vysadíme nějaké stromy, keře, osadíme odpadkové koše. Upraví se i prostranství u autobusové zastávky, tam postavíme dřevěné odpočívadlo pro turisty a cyklisty. I na to chceme žádat o dotace.

Jednou z největších investičních akcí,které chystáme, je i již zmíněná výstavba dětského hřiště. To vznikne na obecním pozemku na okraji obce. Až dokončíme projekt, pokusíme se požádat o dotaci. Celkové náklady na hřiště odhadujeme kolem 250 až 300 tisíc korun. Hřiště bude doplněno o hrací prvky, jejichž počet budeme postupně rozšiřovat.

Plánů na zvelebení a modernizaci obce je mnoho, ale peněz se nedostává. Řešit chceme i onen silný provoz přes naši obec a rychlost neukázněných řidičů. Věříme ale, že výstavbou chodníku se opticky zúží vozovka a že alespoň to některé řidiče donutí k tomu, aby přibrzdili při vjezdu do naší obce. Uvažujeme ale i o umístění měřiče rychlosti při vjezdu do obce a podobně. Vše řešíme s odborníky.

Máte v obci nějaké organizace?

Máme zde sbor dobrovolných hasičů. Tato organizace jezdí po soutěžích a sama se zapojuje do kulturního života obce tím, že organizuje hasičský bál a oslavu MDŽ. To je už u nás tradice.

Více si o životě v Myslovicích přečtete v úterním Klatovském deníku