„Česká republika považuje přechodná omezení, kdy čtyři země Evropské unie Německo, Rakousko, Belgie a Dánsko stále brání volnému pohybu pracovních sil z nových členských států Evropské unie, za diskriminující, politicky a ekonomicky naprosto neodůvodněná,“ řekl Deníku Michal Sedláček, náměstek ministra práce a sociálních věcí, který na ministerstvu odpovídá za spolupráci s Evropskou unií a jehož rodina pochází z Klatov. Dodal, že Česká republika se v průběhu svého předsednictví EU zaměří především na „prosazování co největší liberalizace pohybu pracovníků v rámci EU a usnadnění profesní a geografické mobility pracovních sil na trhu práce v EU“.

Lidé ze západních Čech dojíždějí nejčastěji za prací do sousedního Německa. Víte, kolik je jich tam zaměstnáno?
Koncem roku 2007 pracovalo na celém území Spolkové republiky Německo asi třináct a půl tisíce Čechů. Pochopitelně nejvíce v oblasti zpracovatelského průmyslu a pohostinství. Toto číslo zahrnuje pouze občany, kteří jsou oficiálně zaregistrováni. Sezonních pracovníků byl asi jeden tisíc. Připomínám, že rok před tím to bylo asi o tisíc lidí méně. Novější statistika není ještě známá. Počet osob, kteří pracují bez legálního povolení, nelze přesně zjistit.

Slibujete, že se během předsednictví ČR v EU zaměříte na zlepšení pracovních možností Čechů v zahraničí. Jak toho chcete dosáhnout právě ve zmiňovaném Německu? Co konkrétně se pro naše občany zlepší?
Dánsko zruší veškerá omezení zaměstnávání lidí z nových členských zemí k 1. květnu 2009 a podobný krok očekáváme i od Belgie. Proto budeme vytvářet během našeho předsednictví politický tlak na Německo a Rakousko, aby se připojily k tomuto rozhodnutí. Za hlavní téma neformálního zasedání ministrů práce a sociálních věcí zemí EU, které se bude konat 22. a 23. ledna v Luhačovicích, jsme zvolili právě mobilitu a volný pohyb pracovníků. Bude se jednat o přínosu mobility ke zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie ve světě. Výsledky by se měly odrazit v závěrech nejvyššího orgánu EU - Evropské rady.

Už vloni (2008) jsme vyzvali Evropskou komisi, aby připravila analýzu dopadů volného pohybu pracovních sil a Komise ji uveřejnila na konci listopadu. Jednoznačně v ní konstatovala, že volný pohyb nepřináší žádné negativní důsledky pro pracovní trh, nezvyšuje nezaměstnanost, ani nevytváří tlak na snižování mezd domácích pracovníků. Proto předpokládáme, že Evropská komise bude pečlivě vyhodnocovat zdůvodnění, pokud se Rakouska a Německo oficiálně rozhodnou prodloužit omezení i po 1. květnu 2009. V každém případě veškerá omezení budou ukončena k 30. dubnu 2011.

Češi platí v Německu nejen daně, ale i zdravotní a sociální pojištění. Mohou z těchto odvodů také něco čerpat?
Ano, mohou. Vzhledem k tomu, že lidé pracující v Německu nebo i v jiných členských zemích, přispívají do tamních sociálních a zdravotních systémů, mají nárok na veškeré sociální dávky jako němečtí spoluzaměstnanci. Když potřebují navštívit lékaře, mohou tak učinit jak v zahraniční,tak i v České republice a v obou případech se prokáží legitimací zahraniční zdravotní pojišťovny.

V průběhu našeho předsednictví se budeme snažit dokončit vyjednávání o novelizaci Nařízení o koordinaci sociálních systémů, které zjednoduší převádění finančních prostředků mezi členskými státy v této oblasti. To znamená, že českému lékaři nebo nemocnici v Klatovech budou rychleji proplaceny náklady spojené s léčbou občanů pracujících v zahraničí. Dosavadní úprava byla totiž přijata před naším vstupem do Evropské unie. Nové nařízení také usnadní vyplácení důchodů za léta odpracovaná v jiných členských zemích.

Jak chcete usnadnit práci našich občanů v zahraničí?
Například chceme, aby se důsledně uplatňovala zásada, která sice už platí, ale zůstává spíš na papíře. Jedná se o to, aby úřady práce nebo zaměstnavatelé v jednotlivých zemích uznávali doklady vydané ve druhé členské zemi. Například, aby radnice ve Zwieselu uznala diplom z Univerzity Karlovy nebo doklad o absolvování nějakého kvalifikačního kurzu.

Otevřete naopak ještě více pracovní trh v České republice cizincům? Pokud ano, nezvýší to nezaměstnanost?
Pracovní trh je v České republice už zcela otevřen, protože občané členských zemí u nás žádná povolení k práci nepotřebují. V současné době je u nás asi 115 tisíc volných míst. Jsou to zaměstnání, o která se Češi neucházejí, a proto se nezaměstnanost v důsledku zaměstnávání cizinců nezvýší. Abychom zjednodušili zaměstnávání cizinců a uspokojili potřeby podnikatelů, připravili jsme spolu s ministerstvem vnitra projekt tzv. zelených karet, který se týká 12 zemí mimo EU. Zjednodušuje papírování při vyřizování žádostí o pracovní povolení.

Na druhou stranu ale situaci důsledně monitorujeme, a pokud by se nezaměstnanost začala zásadnějším způsobem zvyšovat a ohrožovat pracovní příležitosti českých občanů, tak příliv cizinců samozřejmě omezíme.