Od komunálních voleb uplynulo už více než rok, a tak jsme se zeptali starosty města Klatovy Rudolfa Salvetra, jak vidí své roční působení ve funkci starosty města.

Jak hodnotíte uplynulý rok ve své funkci?

Zastupitelstvu města, byť poměrně výrazně obměněnému, se podařilo velmi rychle proniknout do běžného chodu města. Velmi oceňuji naprosto věcný přístup zastupitelů při řešení každodenního provozu i při projednávání záležitostí ovlivňujících další rozvoj Klatov. Kultura jednání zastupitelstva je na vysoké úrovni. Ani ve chvílích názorových střetů nikdo „nefauluje“. Pro mne osobně je s ohledem na určitou nejistotu v oblasti finančních možností městské pokladny mimořádně důležité, že páni místostarostové i členové rady „drží“ slovo a postupují při rozhodování odpovědně a bez častých názorových změn. Jednání nejsou jednoduchá, v diskuzi zazní mnoho různorodých pohledů a argumentů. Za konečným výsledkem však radní umí pevně stát, nezpochybňují jej.

S jakým programem jste šel do voleb a co z něho se podařilo již realizovat a co naopak ne?

Jednoznačně jsem deklaroval, a nejen já, ale celé uskupení, za které jsem kandidoval, že uděláme vše pro to, aby Klatovy zůstaly finančně zdravé, aby se nezadlužily. Myslím si, že právě v těchto dnech předkládaný návrh rozpočtu o tom jednoznačně hovoří. Snažíme se rozpočet držet velmi zkrátka, možná s malinko podhodnocenými příjmy. Skutečně ale nevíme, co udělá příští rok, obezřetnost je na místě. Příjmové stránce musí odpovídat i výdaje. Přesto základní chod města bude zachován a nedojde k omezení údržby nebo úklidu města. Zároveň chceme i nadále podporovat spolkový život ve městě. Pokud jsme někde hledali úspory, tak jedině v provozních výdajích úřadu. A to včetně částečného snížení počtu zaměstnanců. Toto jsou všechno věci, které jsme deklarovali i před rokem. Nejsem příznivcem kotrmelců, radikálních prudkých změn. Bořit je snazší než tvořit. Věci mají probíhat krok za krokem ke zlepšení chodu a vzhledu města.

S čím jste šel do komunální politiky, když jste poprvé kandidoval, a co se od té doby změnilo?

Důvody mého vstupu do komunální politiky byly velmi jednoduché. Nechtěl jsem se stát jen kritikem, či šiřitelem názorů, že vše je špatně. Svoji roli sehrálo určitě i to, že můj děda byl aktivním funkcionářem ve sportovních klubech. Rozhodování mi usnadnili i podobně naladění kamarádi, se kterými jsem poprvé kandidoval do městského zastupitelstva. Jsem optimista a chtěl jsem se do veřejného dění zapojit, moci jej ovlivnit. Myslím si, že na tom se nemění vůbec nic. Je to rozhodně dáno také tím, že v Klatovech žiji od narození a není mi lhostejné, jakým směrem se život v nich bude dále ubírat.

Jaká spolupráce je ve vaší koalici na radnici a jaké výhrady podle vás mají k vašemu starostování opoziční zastupitelé?

Koaliční spolupráce je myslím na dobré úrovni, jsme schopni držet slovo. Nemáme žádné vnitřní boje uvnitř koalice, jak jsme tomu svědky v jiných městech. Druhá otázka by byla spíše pro opozici. Mohu-li však přece jen sdělit svůj názor, učiním tak na spolupráci s ní. Určitě nemáme na vše stejné názory. Myslím si, že je to ale ku prospěchu následných řešení, musíme se při jejich hledání hodně zamýšlet. Snažím se být velmi otevřený, umožnit co největší přístup členů zastupitelstva ke všem informacím. Svědčí o tom snad i zastoupení jednotlivých uskupení ve výborech zastupitelstva, v poradních komisích rady, ve výběrových komisích i dozorčích radách našich společností.

Hodně se v Klatovech v poslední době řeší útoky na žáky základních škol. Jak to chcete řešit?

Ať už došlo k útokům mezi dětmi a posléze i k oznámení napadení mezi mládeží ve Vídeňské ulici, které se nakonec naštěstí ukázalo dle policejního vyšetřování jako smyšlené, jsou to pro mne záležitosti naprosto nepřijatelné. Nelze je přehlížet. Reagovali jsme okamžitě posílením hlídkové činnosti městských strážníků. Zároveň jsem požádal pana ředitele státní policie o zvýšení dohledu v ulicích z jejich strany. Oba velitelé postupují společně, v maximální součinnosti.O svých krocích mne pravidelně a kdykoliv informují. Myslím si, že jako preventivní opatření je zároveň důležité i nepřehlížení takových jevů ze strany občanů města. Tím nemám na mysli líbivé a jednoduché postupy. Je třeba být pozorný, mít oči otevřené. Pokud by k takovým záležitostem opět někde došlo, je podstatné neotálet s okamžitým oznámením. Prodleva velmi ztěžuje policistům práci a snižuje šanci na dohledání výtržníků.