Jaké nové stavení uvidíme ve vašem skanzenu v Chanovicích?

Návštěvníci skanzenu již mohou sledovat stavbu roubeného obytného domu, který se k nám dostal z Těšetin u Mochtína. Loni v srpnu byl tento domek rozebrán, přesunut do Chanovic a zde se ho snažíme znovu postavit. Jde o celodřevěnou stavbu o rozměrech 6 x 12 m, ke které bude dostavěna černá kuchyně. Stane se tak patnáctým objektem našeho skanzenu.

Kdy bude stavba dokončena?

Nyní se už staví, ale kompletně musí být postavena do září příštího roku.

Z čeho je tato výstavba financována?

Tuto roubenku jsme mohli přenést díky podpoře Regionálního operačního programu a celá akce se musí vejít do částky jeden milion korun. Jen samotné rozebrání domku a ekologická likvidace odpadů stály téměř sto tisíc korun, zbytek je určen na novou výstavbu domku tady v Chanovicích.

Máte vyhlédnuté i další objekty, které byste chtěli mít ve skanzenu?

Vyhlédnutu máme celou řadu zajímavých a historicky cenných objektů. Chybí nám ale finanční prostředky. V příštím roce bohužel i my budeme bojovat se sníženým rozpočtem, a tak musíme hledat pro naše aktivity i různé sponzory. Pokud se podaří sehnat prostředky, tak jako další by měla být na řadě roubená stodola z Příkosic, která je z bývalé usedlosti čp. 29.