Obec Chanovice velkoryse pečuje o historickou zástavbu, což dosvědčuje obnova a oživení zámeckého areálu v Chanovicích, péče o návesní prostory, kapličky, drobné sakrální památky. Je tam budován třeba i jediný cílený skanzen v Plzeňském kraji. V Chanovicích byla dokonce v roce 2005 vyhlášena vesnická památková zóna. Dokončena tam byla také výstavba nové rozhledny, která na Chanovicko nyní láká řadu turistů. Obec Chanovice uspěla i v soutěži Vesnice roku 2010, kdy byla oceněna modrou stuhou za kulturní a společenský život v obci. Kulturní a společenský kalendář Chanovic je přímo přeplněn nejrůznějšími akcemi.

Nejde jen o udržování a obnovu místních tradic a svátků, ale vytvořila se již celá řada nových tradic, jako jsou různé pochody, plesy, turnaje, Hry bez hranic, Dny řemesel, letní rukodělné semináře, hasičské soutěže, pracovně naučné pobyty pro mládež ve skanzenu, posvícenské veselice, kulinářské semináře, koncerty, výstavy, vánoční setkání u betlému či silvestrovské akce. Uskutečňují se tam během roku i studentské pracovní pobyty ze studijních oblastí krajinotvorby, architektury či péče o zeleň. V zámeckém areálu mohou obyvatelé obce i návštěvníci obdivovat například stálou expozici tradičních řemesel. To všechno je výsledkem práce tamních obyvatel.

Na organizaci všech akcí spolupracují s obcí totiž i tamní spolky. Chanovice a jejich spádové obce se mohou pochlubit aktivními hasiči, sportovním klubem, myslivci, rybáři, včelaři, kynologickým spolkem nebo občanským sdružením Panoráma a dalšími. A právě o spolcích jsme si povídali se starostou Chanovic Petrem Kláskem.

Jak vaše obec spolupracuje s místními spolky?

Snažíme se vycházet si navzájem vstříc, spolupracovat spolu a vzájemně si pomáhat. Obec ví, že se může na své společenské organizace spolehnout, kdykoliv to potřebuje a na oplátku spolky vědí, že v případě potřeby mohou přijít požádat o pomoc a spolupráci náš obecní úřad. Velice aktivní jsou hasiči, které máme v pěti ze šesti vesnic. Ti patří k nejstarším a největším organizacím v našich obcích. Během svých aktivit se sami zapojují i do údržby a úklidu obcí, pomáhají například s údržbou společenských kluboven, které máme ve všech vsích, a to v Černicích, Defurových Lažanech, Dobroticích, Holkovicích, Chanovicích a v Újezdu u Chanovic. Pomáhají i při různých brigádách, jako je třeba stavba hřiště, pergoly a při mnohých dalších akcích. Vzájemně si také pomáháme při organizaci všech aktivit, které se během roku v našich obcích dějí.

Vaše obec díky bohatým aktivitám úřadu i spolků skončila na druhém místě v soutěži Vesnice roku. Bohatou máte ale i vydavatelskou činnost a dokonce je vaše obec členem i celé řady sdružení.

Máte pravdu. V posledním desetiletí bylo vydáno přibližně deset publikací o našich obcích a v tom budeme pokračovat i nadále. Letos vzniká například kniha o obci Defurovy Lažany, kde slaví své výročí sbor dobrovolných hasičů. Kniha bude mít více než sto stran a věnuje se nejen dávné historii obce a zámku, ale věnuje se i panským rodům, které v Lažanech působily. Podařilo se nashromáždit mnoho cenných dokumentů i fotografií, které mnohdy patří mezi unikáty. I na tom se podíleli zdejší obyvatelé. Kniha by měla spatřit světlo světa už během března a jsme přesvědčeni o tom, že potěšíme rodáky i současné obyvatele a příznivce obce. Vydáváme pohlednice, turistické prospekty, mapy, průvodce. Velký podíl na tom má i občanské sdružení Panoráma, které zde mimo jiné vydává místní noviny. Co se týče našeho členství v různých sdruženích, tak i na tom si naše obec hodně zakládá. Obec Chanovice je zapojena do celé řady regionálních aktivit v různých uskupeních, jako jsou například Sdružení obcí povodí Hradišťského potoka. Chanovice vedou toto sdružení, pro které mimo jiné zajišťujeme i administrativu. Pak jsme členy velkého sdružení Prácheňsko, které zastupuje obce od Kasejovicka přes Chanovicko, Nalžovské Hory, Horažďovice až do Nezdic na Šumavě. V tomto sdružení naše obec zastává místopředsednictví. Obec Chanovice zastupuje dokonce sdružení Prácheňsko v Místní akční skupině Pošumaví. I v něm se snažíme být aktivní.

Co vám členství v těchto sdruženích přináší?

Přínosem je to, že spolupracujeme s okolními obcemi, poznáváme se, vyměňujeme si zkušenosti a společně se snažíme řešit řadu společných problémů i projektů. Příkladem byla třeba výstavba silnice Oselce – Chanovice, při které právě dobrá spolupráce se sousedy byla velkou výhodou. Tyto naše aktivity jsou přínosné také v tom, že společně přes tato seskupení žádáme o různé granty a dotace. Díky naší spolupráci máme v řadě obcí bezdrátové rozhlasy, udržujeme památky, opravujeme klubovny a doplňujeme vybavení sportovišť. Díky členství ve sdružení Prácheňsko se podařilo sehnat prostředky třeba na novou rozhlednu, která stojí nad Chanovicemi. Společně vytváříme různé projekty a účastníme se i vzdělávacích seminářů. Spolupracujeme i se sdružením Úhlava. Je to prostě jedna z možností, jak dostat na naše aktivity a další modernizaci finanční prostředky.