Na desetidenní výměnný pobyt přijeli do Klatov na Střední integrovanou školu učni z německého Chamu, aby si vyzkoušeli v místních podmínkách různá řemesla. „Jsou to studenti, kteří si v přípravném ročníku vybírají učební obor, kterému by se chtěli věnovat. Během roku tak mají možnost vyzkoušet si různé obory: od prodavače, pekaře, cukráře, přes mechanika, zámečníka až třeba po kuchaře nebo oděvníka. Do Čech přijeli získávat zkušenosti zcela poprvé a vedle poznávání způsobu našeho života poznávají i způsob výuky v učňovských dílnách, který není v Německu tradiční. Zatímco zde máme různé školní dílny, kde získávají učni praxi, oni se učí přímo v provozu různých firem,“ říká Šárka Niklová ze Střední integrované školy v Klatovech. V Klatovech si němečtí studenti vyzkouší například obory automechanik a zámečník, kuchař a obor oděvnictví. „Vítáme kontakt s německými žáky. Tyto výměnné pobyty prohlubují jak znalosti jazyka, tak zkušenosti,“ dodala Niklová.