Spolupracují na projektu Dialog Muzeum, který je financován v rámci programu příhraniční spolupráce Cíl 3.

Cílem tohoto přeshraničního projektu je přilákat bavorské turisty a milovníky památek a muzeí na Klatovsko, a naopak české návštěvníky přivést do Bavorska a představit jim daný region. V rámci projektu, který získal podporu z finančních prostředků Evropské unie, vznikaly na obou stranách hranice zajímavé propagační akce.

„V Německu vznikly internetové stránky, které představují muzea a galerie v okrese Cham a na Klatovsku. Tyto stránky nejenže lákají do muzeí, ale upozorňují na výstavy, kulturní a společenské akce. Tyto stránky jsou vedeny dvojjazyčně a každý si na nich nalezne veškeré potřebné informace. Dále se během let organizovaly české a bavorské výstavy na obou stranách hranice, vydávaly se prospekty, ale i průvodce muzeí v okresu Cham,“ informovala vedoucí oddělení kultury a muzeí Zemského úřadu v Chamu Bärbl Klaindorf – Marxova.

Nezahálelo ani Vlastivědné muzeum v Klatovech. I to se aktivně zapojilo do pořádání společných výstav v Česku a v Bavorsku, vydalo prospekty i regionální průvodce, které budou k dispozici turistům ve všech muzeích a galeriích na Klatovsku.

„Spolupráce je na výborné úrovni. S kolegy z Chamu se známe řadu let a spolupracujeme spolu i na dalších projektech. Chceme přilákat na Klatovsko turisty, zvýraznit soukromá, státní, městská či obecní muzea a přispět k jejich větší návštěvnosti. V rámci tohoto projektu byly zpracovány i tři studie věnované muzejnímu názvosloví, kuchyni na Klatovsku a muzeím okresu Klatovy,“ vysvětluje ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Luboš Smolík.

Ukončením společného projektu Dialog Muzeum ale česko–bavorská spolupráce nekončí.

„Máme připraven projekt, který by zafinancoval výrobu DVD prezentací a publikací věnujících se propagaci lidové kultury. Tento projekt ale neuspěl v žádosti o finanční podporu, a tak ho zkusíme podat opět v září. Kolegové v Chamu byli ale v získávání dotací úspěšnější a budou realizovat projekt představující tradiční historické regionální výrobky, které k dané oblasti patří a mají tam dlouhou tradici. A budou to opět místa z okresu Cham a Klatovy. Na Klatovsku se budou věnovat třeba výrobě hokejek v Horažďovicích a podobně,“ dodal Smolík.