Obnova manželského slibu se uskuteční během slavnostní bohoslužby, kterou bude celebrovat plzeňský biskup František Radkovský.

„Pro naše městečko je to významná společenská událost, kterou v novodobých dějinách Chudenic zažili zdejší obyvatelé naposledy před 66 lety, kdy zde měl stříbrnou svatbu dědeček pana hraběte. Rozhodnutí hraběcího páru připomenout si 25 let společného života ve svazku manželském právě v Chudenicích si velmi vážíme. Chudenice jsou totiž rodovou kolébkou tohoto rodu, který vlastnil zdejší panství nepřetržitě sedm set let, a to do roku 1945, kdy byli nuceni Chudenice opustit. Rodina se loni do Chudenic opět vrátila, když se po dlouhých letech sporů o restituční nároky dohodla s majitelem zámku Lázeň v Chudenicích, a to Plzeňským Prazdrojem, a chátrající zámek za transakční náklady odkoupila zpět do svého majetku. Černínové si vybírali pro svůj obřad ze tří destinací, a to mezi Vídní, kde se narodil pan hrabě, Mnichovem, odkud je jeho choť, a právě našimi Chudenicemi, které ve výběru zvítězily,“ informoval starosta městyse Chudenice David Klíma.

Do Chudenic přijede v sobotu velké množství hostů především z aristokratických kruhů. Chybět prý nebudou zástupci spřátelených nebo příbuzensky blízkých šlechtických rodin z Německa, Rakouska, Francie, ale i Česka.

„Svatba přiláká ale i velké množství diváků z řad veřejnosti, a tak se připravují i přísná bezpečnostní opatření jak v kostele při samotném obřadu, tak na zámku Lázeň, kam se hosté po obřadu odeberou,“ dodal Klíma.

Správa Czernínského majetku v Chudenicích prosí návštěvníky, aby jak během obřadu v kostele, který začíná v 11 hodin dopoledne, tak i během oslavy na zámku Lázeň dbali příkazů pracovníků ostrahy a pochopili, že bude o tomto víkendu omezen přístup do části zámeckého parku. Pro veřejnost bude uzavřena i restaurace, která se v zámeckém komplexu nachází.

„Určitě se slavnost na Lázni nedotkne těch návštěvníků, kteří se o víkendu vydají na Bolfánek, do Americké zahrady nebo za dalšími přírodními krásami v okolí zámku. Přístupná bude i část parku a parkoviště,“ doplnil informace chudenický starosta.

Rodina Karla Eugena Czernína žije v současné době v Dolním Rakousku a v Chudenicích si buduje své letní sídlo.