„Cenu jsme udělili žáku 3.C oboru ochrana přírody a prostředí Lukáši Kroupovi. Ten jako jeden z pěti kandidátů na tuto cenu splnil podmínky pro její udělení. Přísná kritéria hodnotí tříčlenná komise,“ upřesnil ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech Vladislav Smolík. „Cena ve výši deset tisíc korun je určena nejlepšímu žákovi třetích ročníků a podle statutu má přispívat především k úhradě nákladů spojených s vycestováním do ciziny na účelem získání širšího rozhledu ve studovaném oboru a zdokonalením se v cizím jazyce,“ dodal k podmínkám udělení ceny ředitel školy.
Cenu Dr. Švece založil Vlastimil Brückner, bývalý student této školy, který v současné době žije v USA. Cena je vyjádřením jeho kladného vztahu ke škole a také na památku tehdejšího ředitele Františka Švece. Brückner cenu každoročně dotuje.


„Rád bych poděkoval Vlastimilu Brücknerovi a jeho manželce za předání každoročního ocenění a Lukášovi blahopřeji k tomuto úspěchu,“ dodal ředitel školy Smolík.