Nový tepelný zdroj pod názvem K4 uvedli do provozu v akciové společnosti Klatovská Teplárna. Jde o v pořadí čtvrtý středotlaký parní kotel. Využitím nového zdroje se mohou Klatované těšit na to, že cena tepla zůstane na stejné výši jako vloni, navíc kotel nebude nikterak negativně působit na životní prostředí ve městě a okolí.

„S výstavbou jsme začali v létě 2006, na sklonku loňského roku byl kotel ve zkušebním provozu a nyní už běží na plné obrátky,“ řekl Deníku ředitel akciové společnosti Klatovská Teplárna Jan Janoušek. Náklady na výstavbu kotle K4 přesáhly 50 milionů korun, přičemž akciová společnost si na stavbu vzala úvěr.
„Kotel je uváděn do provozu jako uhelný, v nejbližší budoucnosti se však počítá se spoluspalováním paliva na bázi dřevní hmoty. Zařazení K4 do výrobní základny teplárny rozšířilo původní palivovou základnu složenou z těžkého topného oleje a zemního plynu o energetické uhlí a do budoucna o dřevní hmotu,“ doplnil Janoušek s tím, že při výstavbě kotle byly použity nejmodernější technologie vesměs tuzemské výroby.

Pro obyvatele Klatov je zavedení K4 do praxe přínosné hlavně v tom, že vedení společnosti nemuselo přistoupit s nástupem nového roku k navyšování ceny za dodávané teplo. Položka tak zůstane na stejné výši jako vloni a bude činit 499,80 Kč/GJ, a to včetně DPH.

To, že se na rozdíl od jiných položek například nájemné nebo voda nezdražovalo teplo, většina Klatovanů vítá. „V dnešní době je draho všude. Za teplo neplatíme málo, ale je dobře, že to není víc než vloni,“ domnívá se Jiří Kalina z Klatov.