„Celodenní povinné svícení u motorových vozidel vyvolává mezi motoristy stále řadu rozdílných názorů. Z dlouhodobých studií a statistik zaměřených na tuto problematiku vyplývá, že svícení za dne má pozitivní vliv na snížení počtu těžkých nehod s vážnými následky,“ sdělila krajská policejní mluvčí Hana Jehlíková.

Dobře osvětlené vozidlo za dne je dříve vidět ostatními účastníky silničního provozu, než vozidlo se zhasnutými světly. Pro správné užití denního osvětlení je nutné, aby řidiči postupovali podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve kterém jsou stanoveny dva způsoby osvětlení vozidel.

„Jednou z možností je současně mít rozsvícená obrysová a potkávací světla, což jsou světla, jimiž jsou všechna vozidla standardně vybavena, a druhá možnost je použití světel pro denní svícení, kterými jsou vybavena pouze některá nová vozidla a povinné jsou pro nově typově schvalovaná vozidla od 7. února 2011,“ vysvětlila Jehlíková a dodala: „I když řidičům nevzniká povinnost vybavit starší vozidla světly pro denní svícení, mnozí majitelé svých vozidel využívají možnosti dodatečného vybavení a svá vozidla opatřují novým párem světelného zařízení.“

Denně jsou ale na silnicích vidět řidiči, kteří nepostupovali v souladu s předepsanými podmínkami pro umístění a elektrické zapojení a ani druh použitých světlometů není vyhovující. V nepřeberném množství nabízených druhů světel je pro laika těžké se správně zorientovat a nenechat se zmýlit levnými nabídkami.

„Požadavky technických předpisů stanovují, že každý světlomet musí být nesmazatelně a čitelně označen homologační značkou a doplňkovými symboly. Navíc denní svítilna je označena písmenovým symbolem RL a musí vyzařovat světlo bílé barvy. Umístění musí být souměrné k podélné střední rovině vozidla s minimální vzdáleností mezi vnitřními okraji svítilny 600 mm a ve výšce v rozmezí od 250 mm do 1500 mm nad vozovkou,“ uvedl dopravní policista Ladislav Kalina.

Denní svítilny musí být automaticky zapnuty při spouštění motoru a automaticky zhasnuty, jakmile se rozsvítí jiné světlomety. „Pro splnění všech požadavků a kvalitní funkci světelného zařízení pro denní svícení je tedy vhodné ponechat dodatečnou montáž na odborném pracovišti nebo autorizovaném servisu, který za svou práci ručí. V žádném případě to tedy nesmí být tak, že majitel vozu při montáží světel bude přihlížet k estetickému hledisku,“ dodal Kalina.
Správným používáním světel pro denní svícení se zlepší viditelnost vozu, sníží se spotřeba energie, prodlouží se životnost žárovek nebo výbojek a v neposlední řadě bude zamezeno možnému opomenutí rozsvícení světel za jízdy.

„Svítit ve dne je dobrá věc. Souhlasím s tím, protože protijedoucí osvětlené auto je lépe na silnici vidět a dá se snadněji odhadnout jeho vzdálenost. Akorát mi vadí, když si lidé nechávají montovat přídavná světla pro denní svícení, která jsou kolikrát špatně vidět a oslňují. Já svítím klasickými světly, ty přídavná mi přijdou zbytečná a nechci si s nimi hyzdit auto,“ řekl Ondřej Celerýn z Klatov.