Historicky první dožínky začaly už v dopoledních hodinách vystoupením folklorních souborů z Klatov a Domažlic. Ve skanzenu se připravoval průvod a pracovníci klatovského muzea před zraky diváků tvořili i pravý dožínkový věnec a zdobili vozy. „Byl to nádherný zážitek. Připomněla jsem si své mládí,“ neskrývala dojetí návštěvnice akce Marie Rožánková z Blovicka. „Bylo to opravdu jako tenkrát. Chasa a děvečky jely na vozech, hrála kapela a věnec se dával hospodáři. Já to zažila a znala i z vyprávění své maminky,“ dodala osmdesátiletá Rožánková, která přijela do Chanovic s dcerou a pravnoučaty. Dožínkový průvod s koňskými povozy se těsně před polednem přesunul na zámecké nádvoří, kde všechny krojované i diváky z různých koutů přivítal hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. Ten podle tradice dostal od průvodu dožínkový věnec a připil ze džbánu pivem na úrodu a sklizeň. „Čeládce a všem pivo zdarma,“ prohlásil hejtman Chovanec. „Čeládka“, zemědělci a veřejnost, tak dostali od hejtmana Chovance a starosty obce Petra Kláska čtyři sudy zlatavého moku zdarma, takže v Chanovicích teklo pivo proudem.

„Plzeňský kraj pořádal dožínky poprvé. Chtěli bychom z nich udělat jakousi tradici, která by se každým rokem konala na jiném místě v našem kraji. Chceme tak podporovat nejen výrobce regionálních potravin, ale i řemeslnou výrobu,“ řekl hejtman Chovanec.

Návštěvníci Chanovic po celý den mohli obdivovat ukázky lidových řemesel, ochutnávat a nakupovat regionální potraviny, sledovat vystoupení, která připravily folklorní soubory, a nebo si zazpívali a zatancovali při dechovce.

„Jsme moc rádi, že jsme mohli být první, kde se krajské dožínky pořádaly. Snažili jsme se pro všechny připravit bohatý program a podívanou. Do příprav této akce se zapojila řada našich obyvatel a místní spolky, které pomáhají během celého dne jako pořadatelská služba. Poděkovat musím pracovníkům klatovského a domažlického muzea a všem, kdo se na dožínkách podíleli,“ nechal se slyšet starosta obce Petr Klásek.

V hlavním programu byly slavnostně předány také plakety Ministerstva zemědělství ČR výrobcům oceněným značkou Regionální potravina Plzeňského kraje. Mezi nimi nechyběli ani výrobci z Klatovska, a to Západočeské konzumní družstvo Sušice, Zpracovna ryb Klatovy, a.s, a nebo Minimlékárna JOMA Josefa Martínka.

„Určitě by se takové akce měly pořádat častěji. Je to pocta nejen všem zemědělcům, ale i všem řemeslníkům. A tak to má být. Na vesnici prostě dožínky patří,“ dodal další z návštěvníků slavnosti Josef Pražský.