Původní starší středověká tvrz Mladoty z Jimanic byla přestavena v r. 1611 Mikulášem Šicem z Drahenic na renesanční zámeček. Z období baroka se v interiérech památky zachovalo velké množství původních výmaleb, na nichž lze spatřit například bohy na Olympu či Paridů soud. Za pozornost stojí i zrestaurovaná poprsí českých panovníků, barokních bust, které zdobily vnitřní hradbu zámeckého areálu. Dnes jsou vystaveny v přízemí objektu. V 1. čtvrtině 19. st. patřil rakouským císařům a po vzniku ČSR připadl státu. Zámek není znehodnocen žádnou pozdější přestavbou. Zámek je spravován plzeňským územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Plzni. Otevřena bude i unikátní kaple sv. Jana Nepomuckého a Nejsvětějšího srdce Páně. Pohledy na nezvyklou barokní výzdobu kaple ozvláštní harfové překvapení. Kaple Nejsvětějšího srdce Páně, stojící před zámkem, je stavební skvost a unikát. Interiér je zdoben velmi zajímavými štukovými motivy, představujícími Nejsvětější srdce Páně putující světem, na voze taženém zvířaty, ukřižované, planoucí na vrcholu majáku, apod. Motiv srdce se odráží i na další výzdobě, např. na kazatelně a oltáři.S prohlídkami budou tradičně vypomáhat dobrovolníci z uskupení Fénixovy cesty.

Zámek bude otevřen veřejnosti:

sobota - 19.4. - 9:00-16:00 (čas začátku poslední prohlídky) - od 17:00 začíná koncert skupiny Con Brio v zámecké kapli sv. Jana Nepomuckého a Nejsvětějšího srdce Páně neděle - 20.4. - 9:00-14:00 (čas začátku poslední prohlídky)

Zámek je veřejnosti otevřen jen příležitostně a to 19.-20.4. a 20.-21.9. V loňském roce byly podzimní prohlídky poprvé v historii oživeny vystoupením skupiny historického šermu Gloria, zahrnujícím taneční i šermířská vystoupení.

Obecná informace o zámku Červené Poříčí:

  • Ve zkratce: půvabná stavba, která upoutá pozornost při cestě autem na Šumavu (Klatovy). Leží cca 2 – 3 km před Švihovem.
  • Unikáty: busty panovníků z vnitřního ohrazení zámku
  • Zajímavosti: zajímavá barokní výmalba, přírodně krajinářský park s rybníkem a altánem.
  • Novinky: opravené vnitřní i vnější hradby areálu. Letošní prezentace bust a podrobností o jejich rekonstrukci v rámci dní otevřených dveří zámku.
  • Chystá se: zpřístupnění víceúčelového sálu nad branou, možné pořádat i svatby.

Podrobnosti:

Zámek byl postaven ve stylu saské renesance počátkem 17. století (1611) zámožným vlastníkem Mikolášem Šicem, který nechal přestavět původní starší nevyhovující sídlo. Za účast ve stavovském povstání mu byl zámek roku 1623 zkonfiskován a stal se majetkem rakouských císařů.

Ve druhé polovině 18. století zámek zakupuje vévoda Kliment František. Vévoda se zajímal o dějiny a z toho důvodu nechal osadit pilíře vnitřní hradby zámeckého areálu původně 32 bustami představující naše panovníky od Přemyslovců po Habsburky. Nad průjezdem přední zámecké budovy nechal zavěsit znaky Bavorska i českého lva.

Roku 1765 bylo blízké okolí zámku upraveno na francouzskou zahradu s okrasnou zdí.

Po roce 1918 byl zámek konfiskován Československým státem, byly odstraněny štuky, zabíleny malby, přidělány příčky a zámek předělán na kanceláře. Zřízeno ředitelství lesů České republiky.Zámek převzal Památkový ústav v Plzni roku 1997 a zahájil první úpravy, které trvají dodnes.

Unikáty: Busty s poprsími panovníků: Pocházejí z roku 1765. Každá z bust váží okolo sta kilogramů. Z původních 32 kusů se jich dochovalo 27, z toho třináct bylo restaurováno. Bylo vytvořeno i několik kopií. Busty budou umístěny zpět na vnitřní ohrazení zámku, až dojde k opravě fasád hradby.Během dní otevřených dveří budou busty prezentovány ve spodním renesančním patře zámku.

Prostor bude otevřen během dní otevřených dveří zámku a bude poskytnut i odborný výklad průvodců v češtině.

Celé horní patro zámku ukrývá barokní výmalby, které ovšem byly částečně překryty při úpravách po roce 1918. Patrné jsou náměty z řecké a římské mytologie.Exteriéry zámku jsou přístupné celoročně. Jedná se o přírodně krajinářský park zámeckého areálu, který celkově zabírá 3,6 hektaru. Francouzská zahrada, zřízená v přední části areálu v blízkosti zámku a zámeckého altánu se nedochovala.Park zdobí zajímavá stavbička altánu i malý rybník..

Exteriéry si mohou zájemci prohlédnout prakticky celoročně. Vstup zdarma.

Památkový ústav v Plzni a zahájil první úpravy po převzetí objektu v lednu 1997, rekonstrukce probíhají dodnes.

Vloni zájem veřejnosti přinesl návštěvnický rekord!

O víkendu 21. a 22.4.2007 dorazila na zámek v Červeném Poříčí rovná tisícovka návštěvníků (sobota 493, neděle 507).

Lidé si přišli nejen prohlédnout interiéry a výzdobu zámku či park s altánem a dochovaným skleníkem na exotické ovoce, ale využili i toho, že byla veřejnosti poprvé otevřena i zámecká kaple Nejsvětějšího srdce Páně.Návštěvníci projevovali hluboký zájem jak o památku, tak o způsob obnovy, práci restaurátorů, apod. Pro velký zájem se v neděli musely přidávat prohlídky. V rámci oživení prostoru kaple v interiéru této barokní stavby proběhl pořad přestavující verše Jaroslava Seiferta ze sbírky Odlévání zvonů v recitaci Aleše Adámka podkreslený autorskou instrumentální hrou na harfu Jiřího Vyšaty. S programem, organizačním zajištěním i prohlídkami správě památkovému objektu významně pomohli také dobrovolníci z uskupení Fénixovy cesty, které se soustřeďuje právě na nejrůznější pomoc památkám v regionu či blízkém okolí.