Řidičské průkazy vydávané v době mezi 1. lednem 2001 a 30. dubnem 2004 si jejich držitelé musejí vyměnit do konce tohoto roku. Od Nového roku budou tyto průkazy neplatné. Výměna je bezplatná, zaplatí si jen ten, kdo spěchá.

„Musím si opatřit fotku a zařídit si výměnu, vím, že je čas jen do konce roku," říká Pavla Kopecká z Klatov.

Úřady mají na vydání nového průkazu lhůtu 20 dní. Jelikož je výměna požadována zákonem, je pro občany bezplatná. Zaplatí si jen ten, kdo na výměnu spěchá a bude ji chtít v kratším termínu. Úřady jsou schopny vydat průkaz do pěti dnů. Ten, kdo chce pětidenní lhůty využít, musí zaplatit poplatek 500 korun.

„Doporučujeme výměnu neodkládat. Na konci roku lze na úřadech očekávat fronty. Je nutné dát si pozor na termín vydání nového průkazu, lhůta je 20 dní a úřady by nemusely stihnout do konce roku průkazy vyměnit," říká tajemník klatovské radnice Miroslav Šafařík.

„Řidičské průkazy vyměňujeme průběžně, počet žadatelů o výměnu se zvyšuje," informovala tajemnice horažďovické radnice Ivana Dušková.

Za jízdu bez platného řidičského průkazu hrozí řidiči postih. „Pokud hlídka zjistí, že řidič používá doklad, který měl být vyměněn, budeme tato zjištění předávat k řešení správním orgánům," konstatovala mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová.

Co je potřeba k výměně a kde ji dělají

O výměnu řidičského průkazu je možno žádat na městských úřadech v Horažďovicích, Klatovech a v Sušici. K vydání nového průkazu je potřeba předložit vyplněnou žádost a jednu průkazovou fotografii. Žadatel s sebou dále musí přinést platný doklad totožnosti a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na úřadech. O výměnu je možno požádat v úředních dnech, které jsou v Horažďovicích v pondělí a ve středu od 7.30 do 11 a od 12 do 17 hodin a v pátek od 7.30 do 11 hodin. V Klatovech jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 14.30 hodin. V Sušici jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 12.30 do 17, v pátek od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin.