Zastupitelstvo města Sušice schválilo koupi bývalé lékárny v Sušici už v dubnu 2014. Od té doby se tam dělaly jen nutné opravy, aby dále nechátrala a nejinak tomu bude i letos. „U bývalé lékárny došlo ke zdržení, které bylo způsobené tím, že jsme se vydali cestou architektonické soutěže. Po volbách došlo ještě ke změně. Rada tehdy rozhodla, že plánované informační centrum, které bylo součástí zadání architektonické soutěže, se z projektu vyjme a přesune do objektu čp. 10. Tam předpokládám, že bychom během února měli vše zkolaudovat,“ řekl starosta Petr Mottl.

V bývalé lékárně tak vznikl prostor bez využití a bylo nutné najít nové řešení. „S architekty, kteří vyhráli soutěž, jsme vedli diskuzi, co místo íčka. Pak jsme se dohodli, že by projekt ze soutěže měl být zachován kromě prostoru, kde mělo být íčko a tam zatím nechat nedefinovaný volný prostor pro budoucí komerční využití jako obchůdek či kavárničku. Tím se nám vše protáhlo, protože bez tohoto ujasnění nemohli architekti začít pracovat na prováděcí dokumentaci, která pak povede ke stavebnímu povolení a dalším krokům,“ vysvětlil starosta s tím, že do soutěže šli architekti jen se studií.

V letošním roce se tam dle starostových slov nic zásadního dít nebude, budou rádi, když se začne usilovně pracovat na dokumentaci. V rozpočtu ale vyčlenili prostředky, aby alespoň provizorně odstranili závady, které tam jsou, aby objekt dále nechátral a nezatýkalo do něj.