Za svoji práci byl oceněn českou pobočkou International Association of Art Critics (AICA), Uměleckohistorickou společnosti v českých zemích, Sdružením výtvarných kritiků a teoretiků a Radou galerií České republiky.

„Tohoto uznání si nesmírně vážím, protože mi bylo uděleno skutečnými odborníky a znalci, kteří znají moji práci a výsledky galerie v době, kdy jsem ji mohl vést,“ reagoval na ocenění sám Fišer.

„Práci Marcela Fišera je možné považovat za silně inspirující pro ostatní české vzdělávací sbírkotvorné instituce a pro laickou veřejnost z jiných českých krajů. I proto měli důvod jezdit na akce Galerie Klatovy/Klenová také lidé ze vzdálených míst,“ uvedla v uznání předsedkyně české pobočky AICA Hana Larvová.

„Česká profesní sdružení chtějí svým uznáním kvalifikovaně vyvážit účelové, politicky motivované diskuze o manažerské a vědecké kvalitě Fišerovy práce,“ pokračuje Milena Bartlová, předsedkyně Uměleckohistorické společnosti v českých zemích.

Marcel Fišer post ředitele Galerie Klatovy/Klenová opustil loni v březnu poté, co jej bez bližšího vysvětlení odvolala Rada Plzeňského kraje. Na jeho místo byla jmenována dosavadní ekonomka Hana Kristová, která dala později Fišerovi výpověď.