Proměna budovy bývalé základní školy ve Veřechově u Horažďovic jde do finále. Ze školy, která se již řadu let nevyužívá, vzniká multifunkční zařízení, které bude sloužit nejen pro kulturu a sport, ale i pro vzdělávání. Tato přestavba vyjde na téměř osm a půl milionu korun.

„Rekonstrukce budovy spočívala převážně v úpravách vnitřních prostor staré školy. Udělat se musely nové rozvody vody, elektřiny, kanalizace, ale i topení. Stavěly se dokonce nové příčky. Opravy se dočkalo i venkovní schodiště a podobně. V tuto chvíli jsou dokončeny veškeré vnitřní hrubé práce a v příštím týdnu odstartuje výměna střešní krytiny a opravy všech omítek,“ informuje Martina Benešová, vedoucí odboru investic a rozvoje města Městského úřadu Horažďovice.

V říjnu bude rekonstrukce školy dokončena a pak již bude multifunkční dům sloužit obyvatelům Veřechova. „Veřechov je jednou z největších spádových obcí města Horažďovice, kde jsou hodně aktivní organizace, jako jsou hasiči, sportovci a další. V bývalé škole tyto spolky získají důstojné zázemí pro svoji činnost, ale budou tam i prostory pro setkávání se občanů, seniorů, matek s dětmi. Vzniknou tam také prostory s vybavením pro činnost s dětmi a mládeží. Své místo tam bude mít i místní knihovna a umístěn tam bude i veřejný internet,“ popisuje nabídku domu místostarosta města Horažďovice Jan Buriánek.

Multifunkční dům stojí v těsné blízkosti fotbalového hřiště, a tak tam budou mít sportovci také nové a moderní šatny, sprchy i zázemí pro rozhodčí.
Na nové zázemí se těší i knihovna.

„Současné prostory, které jsme využívali pro knihovnu, už nám nevyhovují. Místnost je malá a knihy jsou ve vlhku. V knihovně se obyvatelé Veřechova také pravidelně scházejí. V bývalé škole budou mít tedy lepší podmínky i pro tyto aktivity,“ říká ředitelka Městské knihovny Horažďovice Lenka Šimonová. Veřechovská knihovna totiž spadá správou do Horažďovic.

Celkové náklady na přestavbu školy ve Veřechově budou činit 8,4 milionu korun. Zhruba 92% těchto nákladů je hrazeno z Regionálního operačního programu Jihozápad. Město bylo totiž úspěšné se svojí žádostí o dotaci.