Milovníkům sportu v Horažďovicích se blýská na lepší časy. V nejbližších letech by se měli dočkat nové víceúčelové sportovní haly. Po ní horažďovičtí občané touží již řadu let a i přes to, že ji měli ve svých volebních programech všechny politické strany za posledních osm let, k realizaci by mohlo dojít až nyní.

„Máme několik prioritních projektů, které bychom chtěli realizovat a na kterých pracujeme. Jsou to výstavba domova důchodců, rekonstrukce náměstí a výstavba velké víceúčelové sportovní haly,“ říká místostarosta města Horažďovice Jan Buriánek.

V současné době musejí sportovní oddíly a milovníci pohybu využívat dvou tělocvičen, které jsou součástí školních areálů. Ty však kapacitně nestačí pojmout všechny zájemce.

„Zájem o sportování a využívání tělocvičen našich škol je tak veliký, že se dají opravdu jen těžko skloubit aktivity školy a sportovní aktivity různých oddílů. Naštěstí se situace trošičku zlepšila tím, že tělocvična v Blatenské ulici je od loňského roku po kompletní rekonstrukci, včetně rekonstrukce sociálního zařízení. Tato hala je největším krytým sportovištěm ve městě a byla v naprosto nevyhovujícím stavu,“ popisuje situaci místostarosta.

Minulé vedení města udělalo pro výstavbu nové sportovní haly první krok. Zastupitelé vybrali místo, kde by jednou mohla stát.
„Stavební místo pro halu bylo vybráno v areálu Základní školy v Blatenské ulici. My jsme dnes s celým záměrem ve stádiu, kdy hledáme projektanta, který by připravil potřebnou dokumentaci. Pak začneme hledat potřebné finanční prostředky přes různé dotační tituly. Chceme mít totiž projektovou dokumentaci připravenou pro případ, že by se nějaký vhodný titul pro získání dotace objevil. Bez dotace totiž naše město nemůže k výstavbě sportoviště z důvodu nedostatku finančních prostředků samo přistoupit,“ dodal Buriánek.

Záměr radnice postavit halu vítají nejen sportovci ve městě.
„Určitě bych byla ráda, kdybychom měli ve městě novou moderní sportovní halu, kterou by mohly využívat sportovní oddíly i veřejnost. Zatím ke sportu využíváme především tělocvičnu školy,“ myslí si členka volejbalového oddílu žen v Horažďovicích Dana Havránková.

Již v letošním roce se ale dočká sportující veřejnost v Horažďovicích nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem v lokalitě „Na Vápence“, kde bude hřiště postaveno díky dotaci z Plzeňského kraje ve výši 800 000 korun. I tím chce město Horažďovice přispět ke sportovnímu vyžití dětí i dospělých. Hřiště bude postaveno ještě v letošním roce, tak aby mohla být dotace řádně využita a vyúčtována.