Lidé, kteří procházejí areálem mnohdy zažívají nostalgii, když do starých budov ještě chodívali na ošetření. Vzpomínky umocňují stará označení oddělení. V některých jsou již jiné odbornosti, než dříve bývaly.

Tak tomu je například v budově u bývalého hlavního vchodu, kde dříve bývalo ORL, nyní je tam pracoviště klinické biochemie a hematologie, hematologická ambulance a odběrová místnost. Prostory tam má rovněž dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) a následná intenzivní péče (NIP). „NIP a DIOP i laboratoře se přesunou do budovy SO07, která se bude nově stavět vedle monobloku a jejíž součástí bude i urgentní příjem. V uvolněných prostorách by výhledově mohlo být ředitelství Klatovské nemocnice,“ sdělil mluvčí nemocnice Jiří Kokoška, který poznamenal, že půjde o návrat využití, jakou měla budova v minulosti, jelikož objekt u starého vjezdu byl původně při otevření nemocnice v roce 1914 administrativní budovou s ředitelstvím, takže se tato funkce vrátí.

Ilustrační foto.
Klatovská nemocnice nabízí babymasáže, posílí svaly, pomohou s bolestí břicha

V budově, která sousedí s bývalou dialýzou, se nachází nukleární medicína, u které se stěhování neplánuje. Stejně tak je tomu i v objektu, kde původně bývalo plicní oddělení, kde nyní působí dětská skupina a vzniklo tam oddělení se sociálními lůžky. I patologie zůstane stále na svém místě.

Zdroj: Daniela Loudová

Ve staré budově stále funguje také psychiatrie, kde jsou také lůžka následné péče a psychiatrická ambulance. Zde by mohlo ale během následujících let nastat stěhování. „Nyní zde provoz zůstane, ale výhledově je plánován přesun psychiatrie do nového pavilonu, který bude vybudován v prostoru nad bývalým plicním oddělením. Následně pak dojde k rozšíření lůžek následné péče do obou horních pater,“ uvedl Kokoška.

Klatovská nemocnice připravila na Světový den hygieny rukou tradiční preventivní akci.
V nemocnici předvedli, jak si správně mýt ruce

Pod tímto objektem se nachází pracoviště transfuzní služby, odběry krve a plazmy, jídelna a kuchyně. Zde se do budoucna počítá s přesunem transfuzního pracoviště do již zmiňovaného nového pavilonu SO07, který bude navazovat na hlavní budovu nemocnice. „Připravuje se projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele,“ poznamenal Kokoška.

Již delší dobu je nevyužívaná budova po bývalé chirurgii, interně a gynekologii, o jejím dalším využití musí rozhodnout vlastník Plzeňský kraj, pro který ji stále spravuje Klatovská nemocnice. Využívá se často například pro filmařské účely nebo ke cvičení policie.

Slavnostní otevření dialýzy v Klatovské nemocnici.
Nová dialýza je dokončena, první pacienti tam zamíří již počátkem května

Budova, ve které byla nedávno přestěhovaná dialýza, patří klatovskému muzeu, které využívá hodní patra jako depozitář. Dá se tak předpokládat, že muzeum využije budovu celou. „Spodní patro má zatím v pronájmu Klatovská nemocnice. Do května zde byla dialýza, během letních prázdnin zde budou náhradní prostory transfuzního pracoviště během rekonstrukce prostor. Klatovská nemocnice budovu úplně opustí a předá muzeu v září,“ informoval Kokoška.

Městu patří již dlouho opuštěná a chátrající budova bývalé porodnice. Zde je již záměr jasný. „Jelikož se v areálu poskytují zdravotnické služby, tak bychom tam rádi vybudovali dům zvláštního určení s ohledem na to, že se lidé dožívají stále vyššího věku. Chtěli bychom, aby dům sloužil starším obyvatelům, kteří se dostanou do těžších zdravotních komplikací jako je například Alzheimerova choroba a podobně. Byla by tam zajištěna lékařská péče přímo v domě a rovněž kvalifikovaná pomoc v jeho blízkosti,“ uvedl starosta města Rudolf Salvetr. V tomto případě se snaží vedení města sehnat potřebné dotace, jelikož půjde o velmi nákladnou rekonstrukci.

Policisté v Klatovech darovali krev.
Policisté se rozhodli darovat hromadně krev, někteří měli premiéru

Problematickým objektem je v areálu nemocnice především budova po bývalé rehabilitaci, která chátrá, opadává z ní omítka, místy už z ní vyrůstají i stromy. Ta má osud jasný – demolice. „Nevyužívaná budova po bývalé rehabilitaci je v nevyhovujícím technickém stavu a není ani ekonomické ji rekonstruovat. Záměr je provést demolici a na místě postavit parkoviště. To bude potřeba i kvůli výstavbě nového pavilonu a navýšení lůžkových kapacit nemocnice. Projekt je připraven. Hledá se způsob financování,“ sdělil mluvčí Kokoška.

Pracoviště nemocnice působí také v objektech polikliniky ulici Pod nemocnicí. V budově B je pracoviště lékařské mikrobiologie a virologie. Také tato laboratorní pracoviště se přesunou do nového pavilonu SO07. V budově C je ředitelství a správa nemocnice, ambulance revmatologická, endokrinologická, diabetologická a endokrinologická, a také klinická imunologie a alergologie a osteologická ambulance. Zatímco ředitelství se výhledově přesune do areálu nemocnice, tak specializované neakutní ambulance v poliklinice zůstanou a záměr je ambulantní péči dále rozšiřovat.