Skauti deset dnů obývali základnu Bílý orel na Javorné na Šukačce (bývalý penzion Šukačka). Kurz byl úspěšně zakončen speciální zkouškou, která opravňuje skauty k podílení se na vedení dětských oddílů.

Účastníci kurzu se procvičili a zdokonalili v jednotlivých skautských dovednostech, jako jsou metodika skautské činnosti, outdoorové aktivity, organizace a právo, hospodaření, bezpečnost akcí či jízda na kánoích a raftech.

„Splnění takzvané čekatelské zkoušky je důležité k tomu, aby účastníci mohli působit ve vedení oddílů,“ říká Martin Štěrba, tiskový mluvčí skautů Plzeňského kraje.

V rámci letního kurzu probíhá i dlouhodobá hra motivovaná právě slovem MOA. „MOA je nejen název soch na Velikonočním ostrově, ale také zkratka tří latinských slov – Mens, Opus, Amicus, tedy spojení rozumu práce a přátelství. A právě přátelství, které zde skauti mezi sebou navážou, jim mohou zůstat po celý život,“ doplňuje význam slova Martin Štěrba.

Část programu bude také probíhat formou teambuildingu, kdy účastníci budou společně pracovat na předem zadaných programech.
„Při těchto programech účastníci prokážou své praktické dovednosti a schopnosti nutné pro funkci vedoucího oddílu,“ říká Vladimíra Čapková, vůdkyně čekatelského lesního kurzu MOA.

Na skauty ovšem nečeká jen učení, všichni si najdou čas na zahrání strategické hry či výletu do okolí, též vzplane několik táborových ohňů.

V letošním roce se v Plzeňském kraji konalo více jak 45 táborů a zúčastnilo se jej více jak 1500 dětí. O děti se na táborech starají skautští vedoucí s náležitou kvalifikaci. Vedoucí tábora musí mít složené vůdcovské zkoušky, které představují zvládnutí oborů, jako je pedagogika, psychologie, právo, hospodaření, zdravověda, metodika, tělovýchova a další. Bez této kvalifikace nelze uspořádat skautský tábor. I z těchto hledisek se jeví jako nejspolehlivější tábory organizací, které s dětmi pracují celoročně.

Skautské hnutí, které má na celém světě přes 40 milionů členů a kterým prošlo přes půl miliardy lidí a které má mezi Čechy mnoho významných osobností, oslavilo v roce 2007 sto let své existence.