„V letošním roce se uskutečnila jednání se Západočeským konzumním družstvem Sušice ve věci prodejny potravin v Čejkovech. Tato prodejna patří mezi 17 nejmenších prodejen a je dle vyjádření ZKD dlouhodobě provozována se ztrátou a uvažuje se proto o jejím uzavření. Z tohoto důvodu se zástupci ZKD obrátili na naši obec s žádostí o poskytnutí dotace na udržení prodejny. Celá tato záležitost bude projednávána zastupitelstvem obce,“ uvedl starosta Hrádku Josef Kutil. Vedení obce se proto obrací na obyvatele Čejkov a všechny, kdo do této prodejny chodí nakupovat, s prosbou o vyplnění ankety. „Názor je pro nás důležitý a bude rozhodující i pro dobré rozhodnutí zastupitelstva. Všem občanům Čejkov byla anketa doručena poštou domů. Ostatní zákazníci prodejny a ti, kteří jí nedostali, si ji mohou vyzvednout na prodejně. Vyplněnou anketu můžete doručit na obecní úřad v Hrádku nebo ji odevzdat přímo v prodejně v Čejkovech,“ dodal starosta.