Sehnat uprostřed léta brigádu je nadlidský úkol. Většina podniků má plně obsazeno.

„U nás si brigádu na léto zamlouvají studenti zhruba rok dopředu. Během letošního léta se nám tu prostřídá dvacet brigádníků, které používáme na úklidové práce, pletí záhonů, hrabání trávy nebo zametání ulic. Zájem byl ale jako každý rok obrovský, spousty lidí jsme museli odříkat,“ říká vedoucí správy městské zeleně Technických služeb města Klatovy Peter Pošefka. Brigádník si u městské zeleně vydělá zhruba 50 korun na hodinu.

Brigádníky berou pravidelně také v Pekárnách a cukrárnách Klatovy. „Každoročně je o práci v pekárně velký zájem. Přijímáme studenty jako výpomoc do provozu na denní i noční směny, kdy například pomáhají u linek. Za tuto práci dostanou na denní směně zhruba 53 korun a na noční 63 korun na hodinu,“ informoval ředitel Pekáren a cukráren Klatovy Antonín Trefanec.

Většina podniků bere brigádníky starší osmnácti let, a to na práci s penězi a na další činnosti, kde je třeba větší zodpovědnosti nebo kde se musí vykonávat noční směny. Mladší brigádníci mají tedy mnohem větší problém sehnat práci.

Tradičním místem, kde můžeme v letních měsících nebo před Vánoci brigádníky často potkat, jsou nákupní centra.

„Nabíráme brigádníky podle potřeb jednotlivých poboček. Většinou studenty nabíráme jako výpomoc za dovolené, kdy u nás brigádníci doplňují zboží a pomáhají při provozu prodejen. Nábor je individuální podle potřeb, takže může být šance sehnat krátkodobou brigádu ještě nyní v polovině léta,“ informovala mluvčí společnosti TESCO Jana Háková.

Krize ale většině stavebních i menších firem, které v minulosti brigádníky na léto braly, pomocné síly nedovolila nabrat.

„Loni jsme měli ještě několik studentů ze Sušicka. S jejich prací jsme byli spokojeni. Bohužel letos jsme nemohli nabrat nikoho. Práce ubývá, a tak ji zvládneme pokrýt vlastními silami,“ říká Vladimír Vítovec ze stavební firmy RENO Sušice.

„Myslím si, že je mnohem jednodušší shánět brigádu přes někoho známého nebo v podnicích, kde pracují rodiče nebo příbuzní. Protože není moc práce, podniky berou hlavně děti svých zaměstnanců. Brigádu jsem sehnal přes otce. Jinak si myslím, že bych práci na léto sháněl opravdu těžko,“ prozradil Deníku student Martin.

Rady studentům

•Největší šanci na úspěch má shánění práce přes známé a blízké okolí. Dále pak přímé oslovení firem, přes pracovní portály nebo agentury práce.

•Mladiství musí počítat s tím, že oproti plnoletým uchazečům je u nich řada omezení, která snižují jejich šance

•Před nástupem do práce musíte podepsat dohodu o provedení práce nebo pracovní smlouvu, kde bude práce definována, místo výkonu, časový rozsah a mzda (min. 50 Kč na hodinu).

•U zahraničních brigád je třeba dát pozor, aby náklady na jídlo a cestu nebyly větší než výdělek. Spoléhejte na rady přátel nebo ověřené agentury s tradicí.