„Jubilantce přišli k tomuto významnému životnímu jubileu popřát místostarosta města Klatovy Jan Vrána, zástupkyně Sboru pro občanské záležitosti v Klatovech Jiřina Heidlerová, matrikářka města Klatovy Šárka Červená, za OSSZ Klatovy Eva Nováčková, ředitelka klatovského městského ústavu sociálních služeb Alena Kleinerová, vedoucí Domova pro seniory v Klatovech Milena Kumberová, dcera klientky Dagmar Korousová a zaměstnanci domova pro seniory. Paní Boženě Korousové přejeme ještě jednou pevné zdraví a životní optimismus,“ uvedla Hana Přerostová, sociální pracovnice DPS Klatovy.