Bouřlivá diskuze se rozjela na zasedání zastupitelstva v Sušici. Na programu byl totiž nový územní plán a od toho se rozvinulo také téma výstavby hypermarketu místo bývalé sirkárny.

Jako podnět, který k novému územnímu plánu navrhl jeden ze zastupitelů Tomáš Zelený, byla schválena regulace týkající se zákazu výstavby obchodů s rozlohou nad 1000 m2.

Na tento krok reagovala zastupitelka Kateřina Nová. „Zakážeme supermarkety, ale může přijít investor a vystavit třípatrovou továrnu," podotkla.

Ani starosta Sušice Petr Mottl nebyl tímto návrhem nadšen. „Regulace bude posuzována jako podnět v rámci nového územního plánu. Myslím si, že pokud je to o tom, že v budoucnu by měly projekty typu obchodního centra, který se projednává, být omezeny, tak to nepovažuji za optimální řešení. Nicméně se zastupitelstvo takto rozhodlo a já to respektuji," řekl Deníku Mottl.

S územním plánem je úzce spojován projekt výstavby obchodního centra Retail park, které by mělo být místo bývalé sirkárny v Sušici. Názory na tento krok se však rozcházejí. „Můj názor je konzistentní. Myslím si, že v podstatě se dá říct, že byť nejsem příznivcem těchto projektů, tak v daných podmínkách, v dané situaci, s ohledem na to, že jde o chátrající objekty a je to na soukromých pozemcích, tak si stále myslím, že jde o lepší řešení, než kdybychom se tam dalších dvacet let koukali na torza," zhodnotil starosta.

Jiný názor mají někteří místní lidé a podnikatelé. „Za naši občanskou iniciativu chceme především poděkovat těm zastupitelům, kteří odsouhlasili pro územní plán regulační omezení velkoplošných prodejen. Za nás to hodnotíme tak, že byl učiněn první krok proti nepotřebnému a předimenzovanému záměru centra obchodu a služeb. Ale není zdaleka vyhráno. I nadále chceme bojovat o záchranu symbolu Sušice – sirkařství a budovy sirkárny. Věříme, že developer a vlastník nemovitostí, jak přislíbili, předloží svou analýzu dopadů předmětného projektu na struktury města, především pak na naše „živé náměstí", připustí nezbytný stavební dohled nad současným stavem daných budov a budou případně spolupracovat i na jiném, lepším řešení," uvedl sušický architekt Karel Janda a dodal: „V neposlední řadě stále doufáme, že vedení města vyvolá odbornou i veřejnou diskusi o tomto i o dalších významných záměrech a projektech na území města, a to na podkladě nestranných odborných analýz a názorů." S ním se shoduje také podnikatel František Švelch ze Sušice.

Pokračují dál

Diskuze, která se na zastupitelstvu strhla, ale investory nepřekvapila. Dál budou pokračovat ve svých plánech. „V současné době projednáváme územní studii, která vychází z původního platného územního plánu, a jak bylo řečeno ze strany zastupitelstva, další regulace by měla být ve vztahu k dalším supermarketům nad rámec toho, co my představujeme. Jsou tady různé iniciativy, které mohou postup zbržďovat, ale já nejsem typ člověka, který chce věci hrotit, ale člověk kompromisu, proto jsem jasně nabídl diskuzi nad přípravou projektu, z mého pohledu diskuzi, která by směřovala k dokončení akce, ne k jejímu zastavení," sdělil Deníku jednatel společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., která chce stavět obchodní centrum v Sušici, Zdeněk Přichystal. Ten také dodal, že pokud by vše pokračovalo podle plánů, tak by chtěli začít pracovat na výstavbě v roce 2014.

K této situaci se Deníku vyjádřil také generální ředitel společnosti Solodoor Martin Dozrál, která objekt bývalé sirkárny vlastní. „Jsem zděšen tím, jakým způsobem se mluvilo o regulaci. Připadalo mi, že celé jednání bylo o razantní snaze ovlivnit zastupitele, aby regulovali v zájmu obecného blaha jeden konkrétní projekt," uvedl Dozrál. Souhlasí však s tím, co na zastupitelstvu zaznělo, že pokud je projekt vnímán takto kontroverzně, zástupci města o něm ví delší dobu, mohli se kvůli němu sejít už dříve. „Řešit tuhle situaci teď, kdy je to zahrnuto do dlouhodobých plánů mnoha společností a jsou vynaloženy velké peněžní prostředky, mi připadá podivné," dodal Dozrál.

Tato stavba však nemá nic společného s novým územním plánem. „Předloni jsme zadali nový územní plán, protože ten stávající prošel několika změnami. To, že se to takhle sešlo s projektem obchodního centra a to, že to někdo spojuje dohromady, je špatně, protože nový územní plán bude platit až od chvíle, kdy bude schválen, a to je předpoklad konec roku 2013 nebo začátek roku 2014. Do té doby platí ten stávající," vysvětlil Mottl.