Deník na návštěvěZdroj: Deník

„Slávek Šimek se tehdy o záměru dozvěděl a s ním jsme založili občanské sdružení, které dodnes zásadně s úložištěm v Pošumaví nesouhlasí. Pan Šimek to tady vše vyburcoval. V té době se k nám přidalo až deset tisíc členů, vozil přihlášky z divadel z Prahy, Brna, různí herci a umělci se k nám přidávali. Tenkrát byla síla odporu velká. Samozřejmě to postupem let slábne, mění se zastupitelstva, na což stát spoléhá. V současné době jsou nás ve spolku, těch aktivních už jen řádově stovky,“ uvedl předseda spolku František Kába.

Slávek jako skaut a milovník přírody v okolí Maňovic a Pošumaví jihozápadních Čech byl silně znepokojen a rozhořčen snahou státu plánovat a budovat hlubinné úložiště jaderného odpadu v lokalitě "Březový potok", což je místo v lokalitě katastru obcí Maňovice, Pačejov, Velký Bor, Olšany, Chanovice a Kvášňovice. „Slávek spolu námi bojoval a chránil náš kraj proti politikům a zástupcům SÚRAO a MPO, kteří chtěli a bohužel stále chtějí umístit do našeho regionu jaderný odpad pod zem na statisíce let. Slíbili jsme mu těsně před jeho náhlou smrtí v roce 2005, že v boji, který on začal, vytrváme a tento slib plníme dodnes,” poznamenal Kába.

Václav Faust ze Strážova.
FOTO: Odešel milovník dobrodružství Václav Faust

Spolek funguje i tak trochu jako pojistka proti tomu, kdyby si to některá obec v naší lokalitě „Březový potok“ rozmyslela a přistoupila na to, že s úložištěm souhlasí. „My jsme zorganizovali v roce 2004 referendum, kterým jsou všechny obce vázané, kde v podstatě 99 procent lidí sdělilo, že je proti úložišti. Pokud by nějaké zastupitelstvo souhlasilo s úložištěm u nás , tak by to bylo protiprávní a muselo by se uskutečnit nové referendum s opačným výsledkem. Náš spolek je vlastně takový hlídací pes, ale v lokalitě „Březový potok“ všechny obce desetiletí tvoří jednotný blok odporu proti úložišti, který nám závidí ostatní lokality pro úložiště v ČR,“ sdělil Kába.

Spolek s Obcí Maňovice každoročně pořádá velkou protestní akci, které se účastní lidé z celé republiky, z Německa i Rakouska. „Snažíme se ministerstvo průmyslu stále upozorňovat na to, že zde odpor stále trvá a postupem času i sílí. Letos tuto akci uspořádáme 10. července a v dubnu by měl být celorepublikový den proti úložišti, pokud to covid dovolí. Nemáme vůbec radost z toho, že před silvestrem vláda rozhodla, že jsme mezi posledními čtyřmi lokalitami v republice, kde by mělo úložiště vzniknout. Riziko, že zde opravdu může stát úložiště budovat, je bohužel zase o něco větší, ale jsme optimisty a věříme, že přírodu u nás nakonec se všemi místními lidmi ubráníme “ uzavřel Kába.