V roce 2007 pronajal městys Chudenice občanskému sdružení Otisk bývalou poustevnu, později hájovnu, včetně přilehlých pozemků patřících obci. Podmínkou dlouhodobého nájmu (do roku 2107) byla vlastní práce na projektu na rekonstrukci a využití zchátralé budovy, včetně zafinancování v rozsahu 90 %. Otisk budovu opravil na zázemí pro turisty (sezonní výletní hostinec, turistická ubytovna) a z přilehlého pozemku vznikl přírodní amfiteátr pro pořádání kulturních akcí, kterých se uskutečnilo již nespočet, od Rusalky přes divadlo až po různé koncerty, a dokonce lesní plesy.

Přes to všechno zařadilo současné vedení obce na zasedání zastupitelstva městyse bod, který znamenal pro Otisk v podstatě výpověď z Bolfánku, hostince i amfiteátru. Otisk o tom informoval na sociálních sítích a v tu chvíli se zvedla velká vlna podpory pro ně a odporu proti kroku městyse. „Tohle je nemyslitelné. To nikdo nemůže myslet vážně. Vždyť to tam tak skvěle funguje, jezdí tam rádo spoustu lidí, je tam klid a pohoda. Neskutečné, vše, co funguje, se zruší. Hanba městu,“ neskrýval své rozhořčení Leoš Král z Klatov.

Marek Ztracený v Edenu.
Dokument Marka Ztraceného vpouští fanoušky do jeho soukromí i příprav na Eden

Co městys k tomuto kroku vedlo, vysvětlil místostarosta Chudenic Marcel Bezděk. „K zařazení na program jednání bylo aktuálně přikročeno z důvodu nesouladu s představami vlastníka objektu, městyse Chudenice, v ohledu k legitimním požadavkům na pronájem ze strany nájemce, o. s. Otisk – výběr nájemného. Nájemce totiž neakceptoval žádnou výši nájemného a taktéž další legitimní požadavky ze strany městyse – dlouhodobá netransparentnost subjektu, který v současné době nedisponuje od 1. 1. 2017 právní subjektivitou. Dalším problémem jsou též obecně zjištěné nesrovnalosti s provozem objektu – nesoulad s prezentovaným cílem pro získání dotace na realizaci projektu a další rozpory s předmětem činnosti nájemce dle jeho stanov. Městys Chudenice se snažil vstřícně řešit tyto problémy domluvou i formou prostředníka, na něž však nebylo ze strany Karla Jungvirtha reflektováno,“ vysvětlil Bezděk.

Ke stažení bodu projednání výpovědi bylo dle jeho slov přikročeno z důvodu absence dvou zastupitelů a zejména z důvodu nedostatečného konsenzu mezi přítomnými zastupiteli v ohledu k řešení nastalé situace. „Zároveň byla důvodem také reakce části veřejnosti na jednostranné a manipulativní zveřejněné informace ze strany o. s. Otisk na jeho facebookovém profilu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli během následujících 14 dnů tuto věc zveřejnit podrobným popisem v konkrétních souvislostech a zároveň s tím prezentovat legitimní požadavky ze strany městyse. Uvedené skutečnosti jsou pochopitelně průběžně komunikovány s právním zástupcem městyse,“ sdělil Bezděk.

Profesionální hasič Tomáš Ostádal, jenž tragicky zahynul.
Hasiči ze Sušice truchlí, tragicky zahynul jejich kolega

Sdružení doufá, že se podaří domluvit se a pokračovat nadále jako dosud. „My jsme to nijak neřešili, jen jsme zveřejnili příspěvek, že bude jednání a o co půjde. Mělo to neskutečný počet sdílení, reakcí, vypnuli jsme komentáře, nechtěli jsme rozvířit nějakou bouřlivou diskuzi. Překvapila nás vlna podpory nejen od lidí, ale i organizací a uskupení. Jsme moc rádi, že se za nás postavili. I přes zrušení bodu jsme na zasedání zůstali a snažili jsme se to vydiskutovat, doufám, že se něco pohnulo. Bod byl dle mého zrušený, jelikož by stejně neměli potřebný počet hlasů pro danou výpověď,“ okomentoval situaci Karel Jungvirth ze sdružení Otisk, který se nechtěl více k dané situaci vyjadřovat.

Akce se tak prozatím budou konat i nadále, jako první bude tradiční Novoroční výstup na Bolfánek 1. ledna.