Zahájení se konalo v informačním centru v Klatovech na náměstí, kde se sešli představitelé města, oblastní charity, ale požehnat koledníkům tam zavítal emeritní biskup František Radkovský. Ten mimo jiného také připomněl, kdo tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar byli a co nápis, který se píše nad dveře K + M + B, znamená. Slavnostní akt zpestřil svým vystoupením sbor Berušky, který působí při základní škole v Čapkově ulici v Klatovech.

Tříkrálové sbírka potrvá na Klatovsku do 14. ledna. „Peníze, které se podaří vybrat, půjdou na projekty charity. Vloni jsme nejvíce peněz dali do domova pokojného stáří a letos půjdou do domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi. Zbylá částka bude rozdělena na ostatní služby,“ uvedla ředitelka klatovské charity Lucie Švehlová.