Minimálně rok budou bez fungujícího zastupitelstva obyvatelé Prášil. Poté, kdy se zastupitelé nedohodli ani po opakovaných volbách, vyhlásil ministr vnitra nové volby na 22. října letošního roku, řádné komunální volby se přitom konaly loni 15. a 16. října.

„Fungování obce je tím samozřejmě okleštěné, je to v podstatě „na přežití“. Nelze rozhodovat o žádostech o dotace, nelze připravovat investiční akce. To bude trvat minimálně do konce října, do nových voleb, ale aspoň že už máme rozhodnutí o termínu voleb,“ popsal situaci prášilský starosta Mojmír Kabát, který je jako poslední starosta pověřen řízením obce do doby, než nového starostu zvolí nové zastupitelstvo.

Podle zákona o obcích nemůže být v obci bez zastupitelstva rozhodováno ve věcech, které jsou vyhrazeny zastupitelstvu obce. „Nelze například schvalovat program rozvoje obce, rozpočet obce a závěrečný účet obce, vydávat obecně závazné vyhlášky, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, rozhodovat o spolupráci s jinými obcemi nebo navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce,“ doplnila část omezení Denisa Čermáková z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Volit můžou donekonečna

Pokud se Prášilští nedohodnou, může tento stav ovšem trvat poměrně dlouho. „Zákon neříká „třikrát a dost“. Pokud jsou splněny podmínky pro konání voleb, tak se volby podle zákona konat budou a počet opakování není stanoven,“ vysvětlil Přemysl Tomašuk z Krajského úřadu Plzeňského kraje.

„Už jsme z toho samozřejmě rozladěni, chtěli bychom, aby obec fungovala. Takto už obec nejspíš přijde například o dotaci na čistírnu odpadních vod, protože není, kdo by přijetí dotace schválil. Obec je rozdělena na dvě kliky, které v sedmičlenném zastupitelstvu získaly pokaždé tři a čtyři hlasy a pak zastupitelé jedné strany odstoupili. Rozpory by ovšem měli řešit jinak. Pokud někdo zlikviduje zastupitelstvo, protože není po jeho, je to vůči obyvatelům obce sprosté,“ řekl Deníku jeden z občanů Prášil, který se ovšem kvůli možným problémům se sousedy na malé vesnici obával uvést své jméno.