I když nebyl výtěžek příliš velký, pomůže v novém alzheimer centru v Janovicích nad Úhlavou.

„Lidé mohli nadaci podpořit během čtyř charitativních koncertů v Klatovech, Horažďovicích, Sušici, závěrečného v Kašperských Horách a třech navazujících adventních akcích v Kašperských Horách, Myslovicích a Bolešinech. Byla předána částka ze vstupného a nevyužitých sponzorských darů v celkové výši téměř jedenáct tisíc korun českých, což je zároveň částka pokrývající dvě třetiny ceny nového přístroje – čističky vzduchu, která bude po dohodě s fondem umístěna v novém zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou s kapacitou 230 lůžek v Janovicích nad Úhlavou,“ sdělil za pořadatel charitativních koncertů Pavel Suchý.

Zájemci mohou i nadále přispívat také prostřednictvím transparentních účtů uvedených na stránkách Nadačního fondu Pokora – www.nfpokora.cz.

Václav Chaloupek mladší
Chaloupek junior si hraje s ohněm, už je zase za mřížemi