Obnovy komunikací budou stát skoro sedm milionů korun. Obec se pustila ale i do úprav a nové výsadby zeleně podle projektu zpracovaného odbornou firmou.

Místní komunikace

„V současné chvíli zde realizujeme obnovu místních komunikací. Tu děláme na etapy. Jedna komunikace v délce asi 1300 metrů vede z běhařovské návsi ve směru na Úborsko. Tato komunikace bude rozšířena na čtyři metry, dostane nový povrch z obalované asfaltové směsi, vyčistíme příkop a obnovíme propustky. Osazeny zde budou i nové dopravní značky. Druhá komunikace, do které jsme se pustili, vede pod zahradami v Běhařově ve směru k zámku. Ta bude sloužit zároveň k zasíťování rodinných domků, které tam vzniknou,“ říká starosta.

Celkové náklady z dotace na tuto akci činí 4 900 000 korun, obec se bude podílet na inženýrských sítích pod komunikací (pro vodovod, kanalizaci a plynofikaci) částkou 2 200 000 korun.

„Stavba byla zahájena v květnu a zkoulaudována by měla být 30. září letošního roku,“ pokračuje ve výčtu místostarosta obce Stanislav Kubíček.

Obnoví zeleň

Současně s opravou komunikací se v Běhařově a spádové obci Úborsko pustili do úprav veřejného prostranství a zeleně.

„Co se týče Úborska, tam děláme terénní úpravy, vzniknou tam také nová odpočinková zákoutí pro občany i parkovací místa. Centrum obce bude osázeno zelení. Součástí dotace jsou i peníze na nákup malého traktůrku, se kterým se zeleň v obou obcích bude udržovat. Na traktor jsme dostali příspěvek 150 tisíc korun, zhruba dalších 300 tisíc dala ze svého obec. Traktůrek tak bude mít účelnější využití,“ vysvětluje starosta.

V samotném Běhařově bude upraveno prostranství kolem kostela a přímo na návsi v centru obce. I zde již byla podle slov starosty provedena výsadba keřů a okrasných květin. V nejbližších dnech se zde usadí také čtyři nové lavičky a umístěny budou v obci i odpadkové koše.