Program začal průvodem z náměstí do jezuitské koleje, která byla jedním z dějišť programu. „Sešli jsme se na barokní svatojánské noci, což je tradice, která v Klatovech běží již několik let a nedokázal ji přerušit ani covid. Jsem rád, že se zde sešlo velké množství lidí. Smyslem akce je připomenout si, že tady před námi byli skuteční živí lidé, kteří vybudovali jezuitský areál – kostel, kolej, seminář. Jde o barokní cennost velkého významu,“ řekl místostarosta Václav Chroust a dodal: „Připomínáme si také to, že ti lidé se uměli radovat, a to navzdory válkám, nemocím, ostatně což i my nyní zažíváme. Život člověka je dán prací a je důležité, abychom zde něco po sobě zanechali, na druhou stranu je život člověka dán také tím, jak ho prožíváme. Měli bychom se radovat, milovat, zapomenout čas od času na to, zda je včera nebo zítra, ale mysleme na to, že je dnes a žijme v tuto chvíli.“

Bratři Filip (tetovaný) a Tomáš Markovi u soudu.
Fiktivně zaměstnal bratra, aby měl zdarma léčbu v nemocnicích. Odsoudili je oba

Program se odehrával přímo na nádvoří, v refektáři, v katakombách, či v Divadelní ulici. „Letos byl program rozšířen o odpolední část, která byla určena mladší generaci. Větší byl také řemeslný trh, aby si návštěvníci mohli užít více nabídky. Nechybělo ani dobré jídlo a pití. Vážím si toho, že se zúčastnilo akce tolik kostýmovaných lidí a budeme se těšit, že se shledáme i v dalším roce a rádi uvítáme i další zájemce, kteří se k nám připojí,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu klatovské radnice Alena Kunešová.

Večer opět průvod přešel do Hostašových sadů, kde se na závěr akce uskutečnil slavnostní barokní ohňostroj.