„Vozíval na trhy ze dřeva vyřezávané hračky, dřeváky, vařečky a další kuchyňské potřeby, i koše a košíky, šátky a další zboží, které na Podlesí dělávali světáci a členové jejich rodin v zimních měsících. Nyní je na trhy vozí Bára na povozu taženém valachem Markýzem,“ popisuje svou knihu pohádek Bára a kůň z Podlesí její autor, známý jihočeský spisovatel a autor mnoho oceňovaných knih pro děti Hynek Klimek.

Ten knihu představil dětem z druhé třídy Základní školy T. G. Masaryka v Sušici. „Je to výborný nápad, protože kniha může pro rodiny s dětmi sloužit jako návod na výlet. Děti se vydají po stopách literárního průvodce, který jim ukáže krásy a zajímavosti na trase ze Sušice, přes Horažďovice, do Blatné, do Strakonic a do Volyně, přitom představuje zdejší pověsti a rozprávky,“ uvedla Martina Vojíková, učitelka ze sušické základní školy.

Jde o romantický pohádkový příběh popisující krásy Prácheňska a Pošumaví, tedy i Sušicka, který je doslova nabitý dramatickými zvraty, plných dobrodružství, citů, napínavých, dojemných i úsměvných příhod. Ožívají v něm také mnohá strašidla a tajemné jevy ze starých pověstí.

Kniha je k dostání v sušických knihkupectvích a v občerstvení sušického bazénu.

Pavel Pechoušek