Díky tomu může město Sušice získat nadační příspěvek na realizaci svého záměru až do výše 25 milionů Kč. Nadace se navíc rozhodla podpořit proměnu sušického ostrova uspořádáním architektonické soutěže, která by měla poskytnout návrhy řešení včetně odhadu nákladů na realizaci projektu.

„Architektonická soutěž Cena nadace PROMĚNY 2010, jejímiž vyhlašovateli jsou nadace PROMĚNY a město Sušice, je součástí výjimečné nadační podpory. Na základě smlouvy o spolupráci při architektonické soutěži poskytne nadace městu příspěvek pokrývající v plné výši ceny pro autory tří nejúspěšnějších návrhů. Kromě toho nadace pro město zajišťuje ve spolupráci se Společností Petra Parléře přípravu a organizaci celé soutěže. Tato ojedinělá forma podpory může přinést městu jedinečný návrh proměny veřejného prostoru a oživení části města, které by bez přispění nadace nemohlo být realizováno,“ informovala Jolana Říhová z nadace Proměny.

K účasti v architektonické soutěži bylo osloveno šest ateliérů. „Své návrhy předloží účastníci soutěže nejpozději do 16. dubna 2010, z nichž na přelomu dubna a května vybere ten nejvhodnější porota složená ze zástupců nadace, města Sušice a přizvaných nezávislých odborníků.

Nadace PROMĚNY se od svého vzniku snaží městům poskytovat nejen finanční příspěvky na obnovu veřejných prostranství, ale také odbornou podporu po celou dobu realizace projektů i po jejich skončení. Příkladem mohou být zmiňovaná architektonická soutěž, dále dlouhodobá práce s veřejností nebo příspěvek určený na údržbu obnoveného parku.

„Architektonické soutěže jsou součástí výjimečné podpory, kterou nadace PROMĚNY od loňského roku nově poskytuje městům vybraným z grantových výzev. Letošní ročník architektonické soutěže Cena nadace PROMĚNY je druhým v pořadí. Různé pohledy přizvaných ateliérů pomáhají najít nejvhodnější kvalitní řešení funkčního veřejného prostoru,“ komentuje vyhlášení soutěže ředitelka nadace Gabriela Navrátilová.