Nápady velmi zajímavé, které se mohou v budoucnu uskutečnit, ale i nápady poněkud šílené, které vzbudily spíše úsměv. Oboje přinesl architektonický workshop „10 x 10 Nápady pro Klatovy“, který se konal na klatovské radnici a kde architekti z různých částí republiku představili veřejnosti své návrhy, jak zahojit některé boláky na vzhledu Klatov.

„Snažili jsme se vytvořit seznam bolavých míst, která město má, a snažili jsme se také vytvořit zásobník idejí a nápadů, jak tato bolavá místa minimalizovat,“ vysvětlila důvody konání akce klatovská městská architektka Eva Brandová. Před časem proto bylo vytipováno deset témat, jimž by se deset pozvaných ateliérů mělo věnovat. Šlo o mobilní infobox, okrouhlici u letního kina, okolí kaple Chaloupka, pěší podchod pod Plzeňskou ulicí, Tylovo nábřeží, Křesťanský vrch se zakončením Křížové cesty, odpočinková místa, Vodojem, přístav s půjčovnou loděk ve velkém parku a hřiště na petanque. „Byli jsme v napětí, protože architekti nedostanou téměř nic, ale zájem nás překvapil. Nápady, které nám tu dnes představují, ale ještě prodělají řadu změn. Město se teprve rozhodne, zda je chce, či nechce. Rozhodně to neznamená, že se to, co tu zazní, začne hned zítra dělat,“ uvedl klatovský sochař a zároveň zastupitel Václav Fiala před prezentacemi architektů, o které byl velký zájem.

Nápadů zazněla celá řada a Deník se vybraným z nich bude ještě podrobněji věnovat. Namátkou ale můžeme uvést některé z nich. Například jeden z pražských ateliérů navrhl, jak vylepšit „blbě řešenou dopravu“ na Tylově nábřeží. Zrušil by malý kruhový objezd a udělal jeden velký – kolem celého nábřeží. Zrušena by byla také silnice od mostu k obchodnímu centru. Uprostřed „kruháče“ by pak mohla být například tržnice, kavárna a přírodní jeviště.
Mezi velmi neortodoxní řešení pak patřil například návrh jiné pražské architektonické kanceláře, která by vyřešila dva body jednou ranou. Navrhla totiž zasypat nevzhledný pochod pod Plzeňskou ulicí až po okraj kvalitním francouzským pískem a na obou stranách udělat pod střechou hřiště na petanque. Pro chodce by se pak v sousedství vybudoval klasický přechod.

„Je dobře, že se akce konala a veřejnost se mohla s myšlenkami architektů seznámit. Překvapilo mě pár dobrých nápadů, na druhé straně zazněly i některé velmi utopistické. Neumím si třeba představit zasypání využívaného podchodu,“ zhodnotil akci Klatovan Ivan Rubáš.