Tříčlenné porotě letos předsedal komik a básník Ivo Šmoldas: „K hodnocení bábovek nejsem kvalifikovaný. Ale bábovky můžu. Záleží na tom, nakolik jsou suché. Když jsou příliš suché, tak to končívá špatně, protože tím člověk může spáchat i sebevraždu udušením. Bábovka by měla být vláčná,“ popsal svůj vztah k bábovkám Šmoldas.

Mezinárodní folklorní festival v Klatovech.
Nádvořím jezuitské koleje zněl folklor, začal tím 27. ročník festivalu

Spolu s ním posuzovala bábovky šumavská floristka Hana Kindelmannová Šebestová a diváky v porotě zastupovala sboristka ze Žihelského sboru, který chvíli předtím koncertoval v kostele na Mouřenci, Milada Sandnerová. Porotci hodnotili celkový vzhled bábovky, strukturu po rozkrojení a její chuť a vůni. V každé ze tří kategorií mohla bábovka dostat od každého ze tří porotců 1 až 5 bodů. Nejvíce, 41 bodů z 45 možných, získala bábovka, kterou do tvarově velmi netradiční formy upekla Jana Milotová z Annína. „Upekla jsem do nové formy, kterou jsem si přála pod stromeček. Bábovka je citronová a už loni při bábovkobraní chutnala předsedovi poroty Pavlu Kikinčukovi, tak jsem to zkusila letos znovu, ale s novou formou. I když je forma hodně členitá, bábovka se vyklopila napoprvé,“ svěřila se po vyhlášení vítězka, která ovládla i divácké hlasování o Bábovku Sympatie. Ze 108 odevzdaných hlasů jich 30 bylo právě pro její bábovku. Druhou nejlepší bábovku podle hodnocení poroty upekla Anna Červená, která získala 35 bodů. Na třetím místě se ziskem 34 bodů skončila Alena Wimmerová.

Vítězky dostaly ceny od sponzorů. Absolutní vítězka si odnesla také výroční trofeje, tedy skleněné bábovky vyrobené přímo mistry skláři ve sklárně v Anníně. Květiny pro oceněné i pro předsedu poroty uvázala a do soutěže věnovala floristka Hana Kindelmannová Šebestová.

Živá řemesla v podhradí ve Velharticích 2022.
O řemesla ve skanzenu u hradu ve Velharticích byl velký zájem

K hodnocení bábovek hrála kapela a celým pořadem provázel moderátor a muzikant Jiří Bláha, který na pódiu vedl rozhovory s Ivem Šmoldasem, kterému mohli pokládat dotazy i diváci. Všechny bábovky po vyhodnocení diváci zkonzumovali. „Příjem bábovek je anonymní, soutěžící dostávají jen startovní čísla a porota, ani diváci nevědí, kdo kterou bábovku pekl. Navíc porota většinou ani soutěžící nezná. Tím je zaručena objektivita hodnocení. Gratuluji vítězkám, vážím si všech soutěžících, kteří i letos investovali svůj čas, peníze a energii, bábovky upekli a pak ve sklárně svedli čestný boj. Mám radost, že po slabších letech opět přišlo hodně diváků, za což jim děkuji,“ shrnul pořadatel Lukáš Milota.