„Chtěli jsme podzemní kontejnery vyzkoušet. Máme z toho velkou radost, protože je to pro nás taková vlaštovka. Největší problém je v tom, kam je umístit. Původně jsme chtěli, aby byly kontejnery umístěny v centru města, ale to je „prosíťováno". Jako první místa jsme tedy vybrali prostor v Nádražní ulici naproti Bille a v Podhůrčí u penzionu pro seniory. Podle prvních reakcí od lidí to vypadá, že jsou spokojeni, že se jim líbí," řekl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Podzemních kontejnerů by se mohli dočkat lidé i v jiných částech města. „Jsme připraveni na to, že pokud bude další dotace, tak se o ni pokusíme a vybudujeme další takové kontejnery. Ale bude problém najít místo, kam je instalovat," sdělil Chroust.

Jeden kontejner má objem 3,5 m3. Uvnitř je mechanismus, který zabrání tomu, aby tam spadlo malé dítě nebo se tam dostalo nějaké zvíře.
Náklady na tuto akci dosáhly dvou milionů korun. Městu se na ni podařilo získat dotaci ve výši 1,4 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Zbylou částku uhradí město ze svého rozpočtu.

Nové kontejnery se lidem většinou líbí. „Je to hezké. Vypadá to moc dobře. Jen jsem zvědavý, jak dlouho to takhle pěkné bude. Zase přijdou nějací vandalové a zničí to. Jako všechno, co je nové. Myslím si, že by takové kontejnery mohly být na více místech. Vypadá to mnohem lépe, než ty plastové barevné," řekl Klatovan Stanislav Cibulka.

Stejně tak se kontejnery zamlouvají Zuzaně Bohaté. „Jsou dobré. Nedokázala jsem si představit, jak budou vypadat. Představovala jsem si, jak budou celé pod zemí a my budeme otevírat nějaké poklopy na zemi. Takhle je to ale super," zhodnotila Bohatá.