Myslivci

Honební spolek Štírka Myslív má v současnosti 28 členů plus adepty a hospodaří na zhruba 1500 hektarech. „Snažíme se, samozřejmě, při výkonu práva myslivosti dbát na to, aby zvěř vlastníkům pozemků dělala co nejmenší škody. Zvěř tedy v období strádání intenzivně přikrmujeme, ve spolupráci se zemědělským družstvem vysazujeme a udržujeme různé biopásy a kryty pro zvěř,“ vysvětlil předseda spolku Václav Pitule.

V honitbě spolku se vyskytuje zejména srnčí zvěř a divoká prasata, objevují se i jeleni a daňci. „S okolními honitbami jsme se teď dohodli, že daňčí zvěř budeme hájit. Za pár let pak uvidíme, zda její stavy narůstají a zda bychom ji případně mohli zařadit do plánu lovu,“ vysvětlil Pitule.

Myslívští myslivci mají také dva rybníky, kterých využívají k odchovu divokých kachen. „Koncem léta nebo na podzim pořádáme kachní hony, což je jedna z příležitostí, při kterých se sejde většina členů spolku. Velice dobře spolupracujeme se sousedním sdružením v Milčicích, které pro nás před kachními hony připravuje na vlastní střelnici střelby na asfaltové holuby,“ doplnil předseda honebního spolku.

Honební společenstvo Milčice má osmnáct členů a jednoho adepta a hospodaří na zhruba 1100 hektarech, do kterých patří i bažantnice a rybník. Sdružení vlastní také již zmíněnou střelnici.

„Střílíme hlavně srnčí a černou zvěř, odchováváme bažanty a kachny. V listopadu pak pořádáme tradiční poslední leč,“ popsal činnost milčického sdružení jeho člen Miroslav Vodička.

Včelaři

Český svaz včelařů Myslív má 24 členů a působí v Myslívě, Štipoklasech, Loužné, Nehodívě, Pohoří a Bližanovech. „Měli jsme 190 včelstev, po loňsku jich zbylo přibližně 130, vyrobíme zhruba tři tisíce kilogramů medu ročně,“ spočítal jednatel spolku Jaroslav Posavád.

Nejstarší členkou spolku je Anežka Reslová z Myslíva, která nedávno oslavila už devadesáté narozeniny.