Na konci roku 2022 začala výstavba desítky let očekávaného obchvatu Klatov, v roce 2024 bude zprovozněn. Součástí stavby je jedenáct mostů, tři okružní křižovatky a také sedm protihlukových stěn. Jak práce postupují, mohou lidé sledovat neustále. Řidiči se po obchvatu projedou již v roce 2024. „Stavba obchvatu Klatov je dlouhá zhruba 7,5 kilometru. Pokud vše půjde hladce, tak bychom v listopadu 2024 chtěli stavbu zprovoznit a v květnu 2025 zcela dokončit,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic a dálnic Plzeň Miroslav Blabol. V srpnu by mohla být zprovozněna již první část.

Na stavební ruch se budou muset připravit také návštěvníci Šumavy. V roce 2024 se začne s opravou posledních částí průtahu Železnou Rudou. Lidé tak budou muset opět počítat s uzavírkami. „Jakmile to dovolí povětrnostní podmínky, tak se začne s třetí etapou rekonstrukce. Doufáme, že během letních prázdnin bude kompletně hotovo a budeme mít dokončen průtah centrem,“ uvedl starosta Filip Smola.

Půjde o úsek mezi městským úřadem a železničním přejezdem.

Výstavba obchvatu Klatov v listopadu 2023.
Za rok by měl být obchvat Klatov hotový. Jak vypadá stavba nyní?

V roce 2024 se lidé dočkají také zprovoznění nové dialyzační jednotky, která se v současné době dostavuje a bude součástí nového monobloku Klatovské nemocnice. Byla zbourána část objektu a přístavbou vznikl nový dvoupodlažní pavilon. Ve spodním podlaží bude technické zázemí, například úpravna vody, kotelna nebo zázemí pro personál, a v patře už zdravotnické prostory, hlavně dialyzační pracoviště a nefrologická ambulance.

Právě přímé spojení s hlavní nemocniční budovou vyzdvihuje jako jeden z největších přínosů primář interního oddělení a nefrolog Jan Vachek. „Dialyzovaní pacienti jsou z velké části starší lidé s přidruženými zdravotními komplikacemi, kteří příležitostně potřebují akutní péči lékaře, někdy i specialisty.“

Zásadní změnou bude i vznik moderního zázemí, mimo jiné zákrokového sálku, zázemí pro břišní dialýzu nebo pro kanylaci, tedy sálku pro zavádění žilních či břišních katetrů. A v neposlední řadě vznikne nové pracoviště pro přípravu a rozvod dialyzačních roztoků.

Stavba bude dle plánů dokončena v únoru 2024 a přestěhování a zprovoznění je naplánováno na jaro 2024.

Nový objekt, kam se přestěhuje dialýza v Klatovské nemocnici.
Stavba dialýzy v Klatovech se blíží ke konci, na jaro je plánováno zprovoznění

Letos začne výstavba plánovaného přestupního terminálu u vlakového nádraží v Klatovech. „Dle sdělení krajského odboru dopravy by přípravné práce mohly začít v březnu roku 2024. Poté by mělo dojít ke stavebním pracím na stávající asfaltové ploše. Současně bude město Klatovy vypisovat výběrové řízení na opravu Nádražní ulice a její napojení na terminál. Konec stavby se předpokládá v první polovině roku 2025. Město Klatovy se bude podílet na této akci zafinancováním chodníků, veřejného osvětlení, případně vybudováním cyklostezky," uvedl místostarosta Klatov Pavel Strolený.

Během výstavby se předpokládá, že bude zachován přístup autobusové dopravy (městské i linkové) k vlakovému nádraží, osobní automobily budou případně parkovat na volných plochách, případně v okolních ulicích nebo na nově vystavěném parkovišti – dle možností.

Rozpočet Plzeňského kraje počítá pro rok 2024 s investicemi týkajícími se terminálu ve výši 135 milionů Kč.

Koupaliště v Dolanech.
Koupaliště musela letos zdražovat, celodenní vstupenka vyjde i na stovku

Tisíce návštěvníků míří během letní sezony na venkovní městské koupaliště v Klatovech, mohou se těšit na novinku. V uplynulých letech město Klatovy opravilo v Lázních dětský bazén, kde vznikly nové herní prvky, prostřední bazén s hloubkou 1,6 metru, kde je rovněž skluzavka. V roce 2024 se konečně dočká rekonstrukce i největší bazén, vyhledávaný především zdatnými plavci, jelikož je s hloubkou dva metry a není tak často navštěvován dětmi, které skáčou do vody. Na rekonstrukci tohoto bazénu počítá město ve svém rozpočtu s částkou 20 milionů korun.