Podle údajů v kronice města Klatov jde o sbor církve bratrské, která má i křesťanské sdružení mladých lidí YMCA, dále pak církev římskokatolickou, náboženskou obec církve československé husitské, Křesťanské společenství, církev adventistů sedmého dne, pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku a křesťanské středisko československé církve evangelistické.

Lidé v regionu mají o malá církevní společenství zájem. Oproti výsledkům sčítání lidu v roce 2001 počet lidí v jednotlivých společenstvích roste. Dlouhodobě eviduje největší počet svých přízniců římskokatolická církev. Silnou základnu svých oveček má také Českobratrská církev evangelistická či náboženská obec církve československé husitské.

„Křesťanské společenství má v Klatovech přibližně padesát dospělých členů. Jelikož věkový průměr našich lidí je poměrně nízký, je vidět v neděli o bohoslužbách před domečkem v zahradě staré zdravotnické školy v Klatovech několik kočárků a kolem hodně dětí. Maminky se mimoto ještě scházejí jednou týdně, kdy mají vzájemné obecenství a posilují se ve víře. Naše společenství je zapojeno v modlitebním řetězci Křesťanské misijní společnosti a spolu s církví CB se modlíme za naše město, region a stát,“ říká starší církve Vlastimil Nauš.
Náboženská obec církve československé husitské v Klatovech eviduje více než 265 starších příslušníků. Úřad farářky obce zastává Lenka Palčovičová a farní radu reprezentuje její předseda Jindřich Pohl.

Obec spravuje v Klatovech budovu fary a kostel, který nese název po prvním patriarchovi církve Dr. Karlu Farském. „Naše církev hospodaří pouze s dobrovolnými příspěvky věřících, které nestačí ani na provoz, ani na údržbu objektů,“ dodala Lenka Palčovičová.

S rozvojem zapojování cizinců do výrobního procesu České republiky po roce 1990 se začal u nás silně rozšiřovat počet Ukrajinců, Rusů a dalších obyvatel národů východu, jihu a dalších. To má vliv také na rozvoj pravoslavné církve v regionu. Jen v roce 2007 vznikly v pražské eparchii čtyři místní církevní obce. Byly to organizace v Příbrami, Kladně, Mladé Boleslavi a v Klatovech.

„Od dubna roku 2007 se tak každý týden v neděli scházejí pravoslavní v domově pro seniory v jejich sakrární místnosti. Při příležitosti významných náboženských dnů Rada města Klatov dala též k dispozici pravoslavné církvi místní kostelík svatého Mikuláše na hřbitově v Klatovech – Lubech. Od prvních bohoslužeb v létě loňského roku jsou zde liturgie veřejností stále aktivněji přijímány. Letošní bohoslužby o Velikonocích navštívilo rovných 120 věřících,“ popisuje zdejší pop Oleg Machněv.

„Přichází stále noví a noví lidé. Každé setkání je obohaceno o nové lidi. Všechna setkání mají zvláštní atmosféru. Přicházejí i lidé z obce, kteří nejsou členy církve, ale přivede je zvědavost, a to nás těší“ popisuje setkání pravoslavné církve v Klatovech – Lubech Julie Masopustová.