„Buďme rádi, že lidé v obcích mají zájem pracovat v osadních výborech a nevnucujme jim žádná nová pravidla.“ Tak apeloval na úterním jednání klatovský zastupitel Petr Fiala na své kolegy při projednávání bodu, který se týkal nastavení nových pravidel pro zřizování osadních výborů.

Impulsem k tomu, že vedení města přišlo s novými pravidly navrženými zastupitelem Stanislavem Míkou, byla stížnost 60 obyvatel Lub. Ti poukazovali na nedemokratičnost loňských březnových voleb do tamního osadního výboru. „Volby proběhly v malé nevyhovující místnosti, volební účast byla malá, nehlasovalo se tajně a lidé nebyli dostatečně a s předstihem o volbách informováni,“ shrnul v krátkosti obsah stížnosti Zdeněk Šnejdar z Lub.

Průzkum města mezi jednotlivými osadními výbory o tom, zda vůbec mají zájem něco na svém fungování měnit, ukázal, že většina z nich je proti. „Jen 5 ze 14 osadních výborů je tato nová pravidla ochotno přijmout, nebo je částečně respektovat. Přesto bych byl rád, kdyby zastupitelé vzali nová pravidla na vědomí, a osadním výborům bych doporučil, aby se jimi při volbách řídili,“ řekl v diskusi starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Autor nových pravidel Stanislav Míka byl naopak pro to, aby se zásady schválily, a osadní výbory by tudíž byly povinny se jimi řídit. „Jsou většinou stejné, jako platily dosud, jen s několika drobnými změnami. Například aby hlasování o členech osadních výborů bylo tajné,“ zdůvodnil svůj návrh Míka. Pro schválení zásad však hlasovali pouze 4 zastupitelé. Jednou z nich byla Alena Mazancová, která však ještě předtím upozornila na několik chybějících drobností v navržených pravidlech. „Například postrádám zodpovězení otázky, co bude s výborem, pokud bude nefunkční. Nebo na jak dlouho bude výbor zvolen,“ řekla Mazancová.

Protože ani jeden z návrhů (Míkův na schválení zásad a Salvetrův na vzetí zásad na vědomí) nezískal nadpoloviční většinu hlasů, zůstal v platnosti dosavadní způsob fungování osadních výborů.