Zemědělci z regionu hodnotili práci Okresní agrární komory a projednali výhled na další léta. Na valné hromadě promluvil jako host například předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Jiří Papež, který seznámil přítomné s plány vlády i poslanecké sněmovny v oblasti zemědělství a potravinářství. Hovořilo se mimo jiné o kvótách na mléko, o nízkých cenách za vepřové maso i plánech na modernizaci zemědělských zařízení v regionu. V diskusi vystoupil také Vlastimil Liška z inspektorátu veterinární správy v Klatovech a další hosté.

Delegáti ve volbách zvolili na další tříleté období nové vedení okresní agrární komory, ve kterém jako předseda zůstává František Kohout (ZD Kolinec) a místopředsedou soukromý zemědělec Josef Chval.
Zvoleni byli další členové představenstva a dozorčí rady.