Ten poskytuje informace o jednotlivých objektech a zároveň je umožňuje najít v mapě regionu. Portál byl v těchto dnech slavnostně uveden do provozu a představen veřejnosti v prostorách zrekonstruovaného dominikánského kláštera v Klatovech

Neziskový projekt Poznej svého souseda spolufinancovaný z prostředků Evropské unie připravila obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci s německým partnerem. „Cílem projektu je zejména seznámit obyvatele Klatovska a Pošumaví s drobnými pamětihodnostmi, které najdeme v obcích i ukryté v lesích a na dalších místech. Zároveň chce na ně projekt upozornit i lidi žijící mimo region a to jak v Čechách, tak i v německém příhraničí. Internetový portál je proto možné spustit i v německém jazyce. Projekt však nevynechává ani z turistického pohledu dobře známé památky, jako jsou například hrady Švihov a Klenová či klatovské katakomby,“ vysvětlil Ivo Šašek ze společnosti Úhlava. Projekt zahrnuje území místní akční skupiny Pošumaví, která pokrývá oblast Klatovska, části Domažlicka a jižního Plzeňska.

Záměrem obecně prospěšné společnosti Úhlava však nebylo vytvořit internetového turistického průvodce, ale fotograficky zdokumentovat skutečný stav památek a shromáždit o nich dostupné informace. Na projektu se podílela celá řada externích spolupracovníků. Ti nezištně poskytli své znalosti, a jmenovitě jsou pak uvedeni v portálu u jednotlivých popisů památek. Část informací je převzata z různých publikací a i v tomto případě je uváděn vždy zdroj.

„Informační portál mě zaujal a oslovil, protože se zajímám o regionální historii. S autory projektu jsem se domluvil, že s nimi budu spolupracovat na doplnění dalších památek,“ svěřil se Vlastimil Král z Klatov.

Zajímavé je, že popis památek je doplněn v mnohých případech i o pověsti, které se k nim vztahují. Znalosti regionu si pak lidé můžou vyzkoušet na slepé mapě, ve které musí tipovat, kde leží jednotlivé obce. Portál poznej svého souseda lze navštívit na adrese www.mapin.uhlava.cz.
U každého objektu jsou uvedeny souřadnice GPS, což v kombinaci s mapou památku okamžitě zaměří s velkou přesností jak v terénu, tak i doma u počítače.

Martin Kříž,
spolupracovník Deníku