Plechová reklama před vchodem do obchodu, sloup veřejného osvětlení půl metru od kraje chodníků, semafory bez zvukové signalizace. Věci, které zdravý člověk považuje za běžné, mohou nevidomému pořádně zkomplikovat život. Vydali jsme se proto s nevidomým Jiřím Mayerem do klatovských ulic, abychom zjistili, jaká je realita v okresním městě.

Pozor, překážka
Vycházíme z chodby domu na náměstí, kde má manželka pana Mayera masérský salon. Marně hledám vypínač, takže nakonec si hned v úvodu nedobrovolně zkouším, jaké to je, když vás pohltí totální tma. Zatímco já zvedám nohy a našlapuji jako čáp, abych o něco nezakopla, Jiří Mayer jde s naprostým klidem, pouze s bílou holí v ruce se jistí, zda před sebou nemá nečekanou překážku. Vrozené reflexy mi velí, abych při sebemenším přiblížení nevidomého k překážce, do níž musí zákonitě narazit, jej chytla za paži a se slovy ´Pozor, ať se nezraníte´ jej postrčila do bezpečné vzdálenosti. „Už jsem si zvykl, že někdy pořádně narazím. Ale většinou už mám ulice v centru v malíčku,“ uklidňuje mě Jiří Mayer.
Zatáčíme z náměstí Míru do nově zrekonstruované Vídeňské ulice. Barevně odlišné kostky na chodníku v těsné blízkosti přechodu, které navíc tlačí na plosky chodidel, mají své opodstatnění. „To jsou vodící linie, které mají být před každým nájezdem na chodník jako podélný pás, a pokud jsou na chodníku u přechodu pro chodce, pak na podélný pás musí navazovat i příčný, který vede až k nejbližšímu objektu,“ poučuje mě pan Mayer. Město Klatovy na tyto detaily pamatovalo při rekonstrukci ulic v rámci akce Klatovy – čisté město, takže dokončená díla odpovídají parametrům.

Kde je autobus?
Blížíme se k nově zrekonstruovaným autobusovým zastávkám ve Vídeňské ulici. Zálivový ostrůvek je dostatečně široký na to, aby za sebou zastavily tři autobusy. Pro zdravého člověka žádný problém, aby si pohlídal, do kterého autobusu má nastoupit. Jenže co člověk nevidomý? „Podél nástupního ostrůvku jsou tři vodící linie. Správně by řidiči autobusů měli zastavit tak, aby vstup do autobusu byl přímo proti linii. To se ale pokaždé neděje,“ posteskl si Mayer. Navíc nevidomý člověk nepozná, do kterého autobusu má nastoupit. Zastávka je totiž určena spojům jedoucím do Horažďovic, do Sušice, do Železné Rudy, do Stachů, do Strážova, ale stejně tak zde staví autobusy městské hromadné dopravy. „Takže když budu stát na stanovišti pro první autobus a můj spoj zastaví na zastávce úplně na konci, jednoduše mi ujede,“ vysvětluje Jiří Mayer.

Když nic neslyšíte
Dostáváme se na konec Vídeňské ulice a pokoušíme se přejít pomocí světelné signalizace na křižovatce u parku. Jenže ouha! Zatímco já si nakračuji, že vstoupím do silnice, pan Mayer nehnutě stojí. Neslyší totiž zvukové znamení na semaforech, které by mělo za normálních okolností fungovat. Musíme tedy přejít tři sousedící křižovatky, u nichž zvuková znamení fungovala jen částečně, abychom se nakonec dostali na místo, kam jsme původně zamýšleli. „Už třikrát jsem za poslední půlrok volal na Technické služby města Klatov a ptal se jich, zda bude zvukové znamení fungovat. Pořád nic,“ postěžoval si pan Mayer. Ale po našich urgencích jsme byli ujištěni, že k nápravě do poloviny dubna dojde na všech světelných křižovatkách ve městě.