„Na zajištění bezpečného průběhu rallye a veřejného pořádku se bude podílet celkem 49 policistů z Policie ČR OŘ Klatovy i v součinnosti s Městskou policií Klatovy. Soutěž bude probíhat nejen na Klatovsku, ale i v Jihočeském kraji, kde budou další policejní hlídky,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Ta dodala, že už v průběhu rallye se řidiči chovají agresivněji, to znamená, že nedbají dodržování stanovené rychlosti, předjíždějí na nepřehledných místech a v mnoha případech přeceňují své možnosti a schopnosti. „Porušují nejen zákon o provozu na pozemních komunikacích i zákon o přestupcích,“ připomíná policejní mluvčí a přidává několik rad:

KAPSÁŘI
Kapsářům nahrává nejen šikovnost a hbitost jejich prstů, ale také fakt, že si občané nedávají pozor na věci, které mají při sobě a zlodějíčci využívají chvilkové nepozornosti.
Uvádíme několik rad, jak se chovat, abyste se nestali další obětí kapsářů:
- zvýšenou pozornost věnujte kabelkám zavěšeným přes rameno,
- doklady a peníze oddělujte zvlášť,
- nenoste peněženku či doklady v zadní kapse u kalhot,
- peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes obleku,
- věnujte pozornost bezprostřednímu okolí a mějte své věci stále pod kontrolou,
- nenoste peníze, doklady či jiné cennosti v batohu na zádech, kam nevidíte,
- nepodceňujte zloděje, šikovnému kapsáři stačí jen pár vteřin!

KRÁDEŽE AUTOMOBILŮ A VĚCÍ Z VOZIDEL
Mnoho návštěvníků přijíždí na rallye svými automobily a nechávají tyto zaparkované na odlehlých místech.
Chceme preventivně působit na občany, aby svou vlastní opatrností a přílišnou důvěřivostí nepřispívali k vytváření podmínek, za kterých dochází k páchání trestné činnosti v této oblasti.

DOPORUČENÍ
- osobní doklady + doklady od vozidla neponechávejte uvnitř vozidla,
- nenechávejte ve vozidle na viditelných místech - sedadlech a odkládacích plochách vozu cenné věci,
- před odchodem zkontrolujte uzamčení vozidla, zavření oken, dveří, motorového a zavazadlového prostoru,
- autorádia chraňte dostupnými prostředky s využitím jejich ochranných prvků,
- pečlivě se starejte o klíče od auta,
- nezapomeňte na mechanické zábranné prostředky, překontrolujte funkčnost centrálního zamykání, aktivujte elektronické bezpečnostní systémy.
Ochrana osobního majetku je věcí každého z vás, proto dodržujte uvedené rady Policie ČR.

(my, ki)