Obce na české, bavorské i rakouské straně Šumavy stále více tlačí na vedení obou národních parků, aby je přiměly k otevření nových hraničních přechodů. Deníku se jako jedinému podařilo získat rezoluci bavorských starostů, v níž žádají zřízení nových přechodových možností.

„Je bezpodmínečně nutné, aby byl umožněn přechod přes německo-českou státní hranici na co nejvíce možných přestupových bodech. Region Zwieseler Winkel je obzvláště postižen, nebotˇ zde mezi Bavorskou Železnou Rudou / Železnou Rudou a Finsterau / Bučinou existuje na hranici dlouhé 50 km pouze jeden jediný přechod v Gsengetu pro pěší a cyklisty. Tento stav nemohou obce takto akceptovat. Žádost obcí v oblasti Zwieseler Winkel zní takto: jak v oblasti Buchenau / Poledník (hraniční kámen 16), v oblasti Hochschachten / Modrava (hraniční kámen 18/8) a v oblasti Roklanu (hraniční kámen 25) musí být zřízeny tyto tři nové přechodové možnosti,“ praví se v rezoluci, kterou podepsali starostové Zwieselu, Lindbergu, Bayerische Eisensteinu, Rinchnachu, Langdorfu a Frauenau.

Iniciativu bavorských kolegů vítají zástupci obcí i na české straně Šumavy, kteří jsou spokojeni, že se daří naplňovat prohlášení z loňského listopadu, kdy se regionální politici ze všech tří států dohodli, že budou prosazovat celkem pětadvacet hraničních přechodů. „Rezoluci z regionu Zwieseler Winkel samozřejmě vítáme, protože potvrzuje, že obce ze všech tří států táhnou za jeden provaz. Se zřízením tří přechodů v uvažovaném jádrovém území souhlasíme, za samozřejmost považujeme i otevření přechodu Modrý Sloup. S bavorskými obcemi se shodujeme i v nesouhlasu s uvažovaným uzavřením hraničního chodníku,“ řekl včera Deníku předseda Svazu obcí Národního parku Šumava František Nykles.

Vedení šumavského parku ale již před měsícem, kdy připravovalo s bavorským parkem společné prohlášení o vzniku jádrového území nazvaného Divoké srdce, deklarovalo, že chce na celé hranici otevřít jen tři přechody – Hirschgespreng / Poledník, Blaue Säulen / Modrý sloup–Březník a Siebensteinkopf / Pramen Vltavy. Je proto velmi reálné, že nebude chtít požadavek obcí vyslyšet. „Vše musíme projednat s kolegy z bavorského parku. Zároveň musíme všechny požadavky prověřit, například zjistit, zda by požadovaný přechod byl možný. V tuto chvíli je proto předčasné vyjadřovat se k možnému vzniku nových přechodů,“ řekl ředitel šumavského národního parku František Krejčí.