V těchto dnech obdrželo město Horažďovice rozhodnutí ministra životního prostředí o finanční podpoře z operačního programu životní prostředí na projekt výstavby nového sběrného dvora odpadů z prostředků Evropské unie.

Celkové uznatelné náklady projektu výstavby nového sběrného dvora jsou 5,88 milionů korun a Evropská unie spolu se Státním fondem životního prostředí přispěla téměř 90% těchto prostředků, konkrétně 5,29 miliony.

„Jde o projekt rozšíření stávajícího sběrného dvora odpadů ve městě, jeho kompletní vybavení moderními prostředky pro oddělené shromažďování odpadů včetně navýšení kapacity sběrného dvora odpadů. Výrazným způsobem se tak zkvalitní služba občanům města a jeho spádového území,“ informovala starostka města Horažďovice Jindřiška Jůdová.

„Projekt výstavby nově zrekonstruovaného, rozšířeného a moderně vybaveného stávajícího sběrného dvora odpadů byl připravován od začátku loňského roku, žádost o finanční prostředky Evropské unie byla podána koncem října loňského roku. Po nezbytné přípravě samotné stavby sběrného dvora se předpokládá, že by sběrný dvůr odpadů byl otevřen pro veřejnost na konci letošního roku,“ popisuje Jůdová.

Sběrný dvůr v Horažďovicích bude vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé města (včetně nebezpečných odpadů), každý obyvatel bude moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukoval v domácnosti (jako například objemný odpad - nábytek či koberce, vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností - lednice, televize, mikrovlnky apod., nebo biologický odpad).
„Sběrný dvůr bude vybaven zázemím pro obsluhu, místem pro umisťování biologického odpadu ze zahrad včetně štěpkovače. Celý areál sběrného dvora bude oplocen a vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer, které identifikují každou „nežádoucí“ návštěvu sběrného dvora odpadů,“ pokračuje ve výčtu první dáma horažďovické radnice .

Město Horažďovice předpokládá, že sběrný dvůr odpadů bude sloužit zcela zdarma pro všechny občany, kteří uhradili příslušný poplatek za odpady v daném kalendářním roce. Město tak nabídne svým občanům nově velmi kvalitní službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu základních zásad ochrany životního prostředí.

„Výhodou sběrných dvorů je, že díky obsluze jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina z nich je pak materiálově využívána. V loňském roce byla v Plzeňském kraji dokončena výstavba osmi sběrných dvorů odpadů v obcích a městech rovněž podpořená prostředky Evropské unie. V současné době funguje v Plzeňském kraji celkem 57 sběrných dvorů odpadů,“ dodali Lenka Šlajsová a Marek Sýkora z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.