Zhuštění zástavby, málo parkovacích míst, nedostatečné příjezdové cesty. S těmito argumenty přišli obyvatelé domů čp. 684 a 685 v Klatovech, kterým se nelíbí plánovaná stavba lékařského domu v těsné blízkosti jejich bydliště. Dům v lokalitě bývalé zvláštní školy, v němž se počítá se 16 ordinacemi, lékárnou a dalším technickým zázemím, zde chce stavět společnost BioLab.

Na stavbu zatím není vydáno územní rozhodnutí, a to právě z důvodu, že obyvatelé zmíněných domů podali námitky. „Protože v rámci zjednodušeného územního řízení přišly námitky, musí proběhnout klasické územní řízení. A to zatím nebylo vydáno,“ uvedl vedoucí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Klatovech Pavel Boublík.

„Pozemek, kde se má dům stavět, sloužil jako zahrada k objektu bývalé zvláštní školy a nikdy nebyl uvažován k samostatné zástavbě. Výstavbou takto rozsáhlého objektu dojde k neadekvátnímu zahuštění zástavby s negativním dopadem na užívání okolních bytových domů,“ cituje obyvatel zmíněných domů Vojtěch Rom jednu z námitek. Tamní lidé rovněž poukazují na fakt, že i navrhovaných 44 parkovacích míst bude vzhledem k vysokému počtu přijíždějících vozidel nedostatečný. V námitkách zmiňují také příjezdovou komunikaci, která by měla vzniknout rozšířením stávající slepé, jednoproudé, vedoucí k bytovému domu a garážím.

„Mluvili jsme o našem stavebním záměru se zástupci samosprávy obou domů. Nebyli proti, nicméně v okamžiku, kdy jsme projekt zveřejnili, objevilo se několik námitek,“ říká jeden z jednatelů společnosti BioLab v Klatovech František Musil. „Hlavní výtkou je, že se v této lokalitě zvýší počet vozidel. To samozřejmě chápeme, ale na druhou stranu v projektu počítáme s příjezdovou komunikací, která by naopak výjezd do Nádražní ulice měla ulehčit,“ dodává Musil.

Ne všichni obyvatelé ale stavbu lékařského domu zavrhují. „Občas se v tomhle opuštěném koutě potulovali různí jedinci, viděli jsme z okna i přespávající bezdomovce. Takže jsme rádi, že se tady bude stavět, navíc my starší oceníme lékařskou péči v těsné blízkosti bydliště,“ uvedla seniorka, která bydlí opodál.