Na zmiňovaný úsek v délce přibližně dva kilometry si Klatovy požádaly o peníze z Evropské unie, konkrétně z programu Cíl 3. „Jde o dotaci vyhlašovanou v příhraničních územích. Pro město to ovšem znamená mít pro projekt německého partnera, společně zpracovat plán, společně žádat i o finance,“ upřesnila klatovská místostarostka Věra Tomaierová. Tato dotace je pro Klatovy šitá na míru, protože cyklotrasa vede už z Německa (Mnichov, Regensburg, Zwiesel) a bude pokračovat přes Běšiny, Klatovy, Dobřany, Plzeň až do Prahy.

V současné době chybí v těsném okolí Klatov necelý kilometr dlouhý úsek na Tajanov a Husín, délka plánované cyklotrasy ve městě měří dva kilometry. „To jsou páteřní cyklostezky. Od nich samozřejmě vedou různé odbočky, jako například trasa vedoucí k tenisovým kurtům,“ vysvětluje Tomaierová.
Úseky pro cyklisty se ale stávají samozřejmou součástí nově plánovaných chodníků i silnic. Jízdní pruh pro cyklisty je vyznačen na nedávno otevřené propojovací komunikaci pod Borem, stejně tak se s ním počítá i pro další úsek této obchvatové komunikace, která by ve finále měla vyústit na hlavním silničním tahu do Domažlic.

Pokud se městu nepodaří získat potřebné peníze z Evropské unie na dostavbu cyklostezky v centru Klatov, bude žádat o finanční prostředky v dalších kolech.