Především bez Slováků a Ukrajinců se dnes větší podniky neobejdou. I když je v Česku více než tři sta tisíc nezaměstnaných, dělnické profese mnohdy zastávají cizinci.

„Obsluhy strojů a různé pomocné práce u nás zastávají lidé ze Slovenska a Ukrajiny. Samozřejmě v poměru s českými pracovníky jich moc není, ale spolupracujeme s firmami, kde mají pracovních sil ze zahraničí mnohem víc,“ uvedl prokurista společnosti Haas Fertigbau v Chanovicích Martin Kvapil.
Práci v lakovně nýrské Okuly zastávají převážně Ukrajinci, Slováci, Poláci a Bulhaři. Podle Miluše Koudelkové z personálního oddělení Okuly byl v minulosti problém tyto pozice obsadit českými pracovníky. „Z celkového počtu 430 zaměstnanců tvoří zhruba osm procent cizinci. Trh je v tomto regionu už přesycen, takže bez pracovních sil ze zahraničí bychom se neobešli. Stejně problémy mají i jiné společnosti na Klatovsku,“ podotkla Koudelková. „Vedle toho máme ještě externisty, mezi nimiž jsou také lidé z cizích zemí,“ dodala.

Přestože o místa, která zastávají cizinci, Češi většinou nestojí, řada lidí se domnívá, že Ukrajinci, Slováci a lidé dalších národností berou Čechům práci. „V zemi jsou statisíce nezaměstnaných, ale práci dáváme přistěhovalcům,“ uvedl Václav z Klatov, který se dříve hlásil k pravicovým extremistům.
„Viděl jsem dělat Ukrajince práci, kterou by nikdo nedělal. A ještě chodili z práce na ubytování dva kilometry pěšky. Ukažte mi Čecha, který by takové zaměstnání chtěl,“ tvrdí naopak Miroslav Eichner z Klatov.

Cizinci se dnes již podle odhadů podílejí až šesti procenty na výkonu české ekonomiky. Před dvěma lety to bylo o procentní bod méně. Podle Štěpána Jurajdy z ekonomického institutu CERGE-EI jsou ale obavy, že by cizinci brali práci Čechům, liché. „Zaplňují jen volné místo na trhu,“ říká.
Podle sociologa Dušana Drbohlava se dokonce Česko do budoucna bez většího počtu cizinců, kteří by u nás pracovali, neobejde. Jak bude postupně stoupat průměrný věk obyvatelstva a počet Čechů kvůli nízké porodnosti klesat, tak budou potřeba víc a víc.

„Některé studie naznačují, že zahraniční pracovní síla – včetně té nelegální – pomáhá hnát hlavní motory české ekonomiky,“ dodává Drbohlav.
Vláda kvůli nedostatku lidí, především kvalifikovaných, chystá i projekt zelené karty. Ten by měl zjednodušit obsazování pracovních míst cizinci a zkrátit na minimum dobu, za kterou jim české úřady vydají povolení v zemi pracovat.